Strefa Czystego Transportu – w tych miastach będzie SCT

Pierwsza Strefa Czystego Transportu zacznie działać już od 1 lipca 2024 roku w Warszawie. Także Wrocław powoła do życia SCT tu miałaby obowiązywać od 2025/26 r. i objąć obszar centrum miasta oraz część śródmieścia z historyczną zabudową. Kraków pracuje nad nowym projektem strefy. Kielce przewidują wdrożenie SCT w trzech etapach. Gliwice, Poznań, Toruń, Lublin i Rzeszów także rozważają to rozwiązanie.

Przeciwnikom SCT warto przypomnieć, że strefy były zobowiązaniem rządu PiS, który wpisał je jako jeden z kamieni milowych Krajowego Planu Odbudowy. W ustawie o elektomobilności i paliwach alternatywnych przewidziano, że muszą je wprowadzić miasta powyżej 100 tys. mieszkańców. Jak władze niebawem skontrolują, czy do strefy wjeżdża auto, które ma do tego prawo?

Reklama

Nowa naklejka na szybę. Sprawdzi to policja, straż miejska i kamery

Reklama

Nowa zielona naklejka umieszczona w lewym dolnym rogu szyby samochodu będzie wyznacznikiem dopuszczenia do wjazdu do Strefy Czystego Transportu w danej gminie mówi o tym rozporządzenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Do tego przykładowo w Warszawie pojazdy uprawnione do wjazdu na teren SCT będą kontrolowane również przez system elektroniczny.

– Wykorzystamy zarówno kamery, jak i naklejki. System odczytu tablic rejestracyjnych będzie oparty częściowo o istniejące, a częściowo o nowe kamery. Do tego potrzebne będzie nowe oprogramowanie do zarządzania, także w celu zarządzania dostępem do Centralnej Ewidencji Pojazdów – powiedział dziennik.pl Tamás Dombi, dyrektor Biura Zarządzania Ruchem Drogowym m.st. Warszawy. – Dla ok. 95 proc. pojazdów, dla których uprawnienie da się potwierdzić za pomocą dostępu do CEP, nie będą wydawane nalepki. Dla starych pojazdów, które spełniają któreś z kryteriów dla wyjątków (np. mieszkańcy SCT albo seniorzy, którzy kupili samochód już wcześniej) obowiązkowe będą naklejki wyjaśnił nasz rozmówca.

Czy naklejka wydana w innym mieście będzie uprawniać do wjazdu do SCT np. w Warszawie?

Społeczny ratusz informuje, że naklejka wydana np. w Krakowie nie będzie uprawniała do wjazdu SCT w Warszawie. Uchwały Warszawy i innych miast różnią się warunkami dopuszczeń do ruchu pojazdów w strefie.

Jaka kara za brak nowej naklejki na szybę?

W przypadku wykrycia przez kamery złamania przepisów kierowca dostanie mandat listownie. Kontrole może też prowadzić policja i straż miejska.

Za nieuprawniony wjazd do Strefy Czystego Transportu przewidziano mandat w wysokości 500 zł. Mówi o tym Art. 96c Kodeksu wykroczeń:

Kto nie przestrzega zakazu wjazdu do strefy czystego transportu podlega karze grzywny do 500 złotych.

Naklejka na szyby samochodów mogących wjechać do strefy czystego transportu / Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Tak wygląda naklejka na szybę, przypomina znak STOP

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem zielona ośmiokątna naklejka przypomina znak STOP. Na górze przewidziano pole na rok produkcji samochodu. Oznaczenie literowe w ramce po lewej stronie będzie odpowiadać rodzajowi paliwa, jakim jest napędzany pojazd.

 • P - to benzyna
 • D - jak diesel, to olej napędowy;
 • M - mieszanka (paliwo-olej);
 • LPG - gaz płynny (propan-butan);
 • CNG - gaz ziemny sprężony (metan);
 • LNG - gaz ziemny skroplony (metan);
 • H - wodór;
 • EE - samochód elektryczny;
 • BD - biodiesel;
 • E85 - etanol;
 • 999 - inne.

Ramka z prawej strony zawiera informację, czy nalepka została wydana w związku z wyłączeniem ustalonym przez radę gminy w uchwale o ustanowieniu strefy czystego transportu. W dolnej części przewidziano pole na numer rejestracyjny.

Ile kosztuje nowa naklejka na szybę samochodu?

Cena naklejki nie może przekroczyć 5 zł. Sposób wydawania "zielonych oznaczeń" określi rada gminy w uchwale, w której ustanowi SCT.

Nowa naklejka na szybę to obowiązek. Kosztuje 5 zł, jej brak to 500 zł mandatu / Policja