Łódź jest miastem, w którym elektromobilność w skali Polski rozwija się szczególnie szybko – mówi Jan Wiśniewski.

Reklama

Infrastruktura ładowania w Polsce rozwija się, ale mogłaby się rozwijać znacznie szybciej, gdyby nie szereg barier systemowych – zauważa Wiśniewski.