Trasa E-30 to kryptonim akcji, którą polska drogówka prowadzi we wtorek, 15 października. Mundurowi mają skupić się na wyłapywaniu przestępstw drogowych, ale nie tylko. Działania są prowadzone już trzeci raz w tym roku, a za ich koordynację odpowiada policja niemiecka.

Reklama

Ze strony polskiej w akcji będą uczestniczyć funkcjonariusze pełniący służbę na terenie podległym komendzie wojewódzkiej policji w: Gorzowie Wlkp., Poznaniu, Łodzi, Radomiu, Lublinie i Komendzie Stołecznej Policji.

policja.pl

Patrole oznakowanie i nieoznakowane pojawią się na autostradzie A2, drodze ekspresowej S2 (południowa obwodnica Warszawy) i drodze krajowej nr 2. Kontrole będą prowadzone także na starej trasie poznańskiej (DK 92) oraz na odcinkach drogi krajowej nr 50.

policja.pl

A kontrola będzie obejmowała w szczególności sprawdzenie:

• wymaganych dokumentów,
• w systemach informatycznych kierujących i przewożonych osób,
• stanu trzeźwości kierujących pojazdami, w tym również na obecność środków działających podobnie do alkoholu (narkotyki),
• stanu technicznego pojazdów,
• przestrzegania przepisów o transporcie drogowym, w tym posiadanie przez kierującego pojazdem wymaganych dokumentów przewozowych,
• przestrzegania przez kierującego przepisów o czasie pracy kierowców,
• przewożonego bagażu (ładunku), pod kątem posiadania przedmiotów mogących pochodzić z przestępstwa lub mogących służyć do jego popełnienia,
• przestrzegania innych przepisów (np. weterynaryjnych, celno - skarbowych, akcyzowych, przewozu odpadów itp.).


Policjanci zastrzegają, że będą zwracać uwagę także na każde zachowanie niezgodne z prawem.

policja.pl