Za uchwaleniem ustawy głosowało 231 posłów, przeciw było 9, a 171 wstrzymało się od głosu.

Sejm poparł kilka poprawek przygotowanych przez PiS. Jedna z nich mówi, że podmioty wykonujące pośrednictwo przy przewozie osób przed dniem wejścia w życie zmian, muszą uzyskać licencję nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie nowelizacji. Inna dotyczy aplikacji mobilnej wykorzystywanej w przewozach, kolejna - zaświadczeń o niekaralności m.in. kierowców.

Reklama

Przygotowana w Ministerstwie Infrastruktury nowelizacja wprowadza m.in. definicję pośrednika przy przewozie osób samochodem osobowym oraz przewozie osób taksówką. Zdefiniowano „pośrednictwo przy przewozie osób”, jako działalność gospodarczą polegającą na przekazywaniu zleceń przewozu z wykorzystaniem domen internetowych, aplikacji mobilnych, programów komputerowych oraz systemów teleinformatycznych lub innych środków przekazu informacji.

Jak tłumaczył szef resortu infrastruktury Andrzej Adamczyk podczas dyskusji w Sejmie, "regulacje zawarte w nowelizacji dążą do wprowadzenia oczekiwanej równej i uczciwej konkurencji na rynku przewozowym". Podkreślił, że intencją projektodawcy jest, aby "żadna z grup nie była uprzywilejowana", np. przez uchylanie się od płacenia podatków czy prowadzenie niezarejestrowanej działalności gospodarczej.

Reklama

Nowela wprowadza obowiązek prowadzenia elektronicznego rejestru przez pośrednika przy przewozie osób. W rejestrze przez 5 lat mają być przechowywane wszystkie informacje na temat zleceń przewozowych. Pośrednik ma też prowadzić elektroniczną ewidencję, w której przez 5 lat mają być przechowywane dane dotyczące przedsiębiorców, którym zlecono przewozy osób.

Nowelizacja znosi ponadto możliwość wprowadzenia – przez radę gminy liczącej powyżej 100 tys. osób – obowiązku szkolenia oraz egzaminu z topografii miejscowości i znajomości przepisów prawa miejscowego dla przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewozy lub kierowcy przez niego zatrudnionego.

Ustawa trafi teraz do Senatu.

Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2020 r.