W ubiegłym roku oddaliśmy do użytkowania obwodnicę Radomia i umożliwiliśmy przejazd na całym odcinku od Chęcin do Jędrzejowa. Te dwa fragmenty już skracają czas podróży na trasie Warszawa - Kraków i dalej na południe. Na jeszcze krótszą jazdę musimy poczekać kilka lat, ale w tym roku planujemy oddać do ruchu kolejne ponad 21 km trasy poinformował Krynicki z GDDKiA.

Od 2017 roku kierowcy korzystają z odcinków od obwodnicy Radomia do granicy województwa mazowieckiego i świętokrzyskiego (ok. 22 km) oraz od Jędrzejowa do granicy z województwem małopolskim (ok. 20 km). Jesienią ubiegłego roku wjechali na obwodnicę Radomia (blisko 25 km), a przed końcem roku zapewniono przejezdność na ostatnim fragmencie trasy pomiędzy Chęcinami a Jędrzejowem (ok. 21 km, do ukończenia roboty poza trasą główną).

Reklama
Media

W budowie jest jeszcze odcinek od granicy województw do Skarżyska-Kamiennej (blisko 8 km, wartość robót ok. 260 mln zł), którego planowany termin ukończenia przypada wiosną przyszłego roku. Jednak wykonawca, firma Budimex, deklaruje przełożenie ruchu na nową trasę przed końcem 2019 roku.

– Słowa poparte są działaniami. W połowie marca zwiększono zaangażowanie robót przy obiektach inżynierskich, a w kwietniu położono pierwszy, próbny odcinek warstwy bitumicznej. Przy dobrej pogodzie przed końcem roku od Grójca do granicy z woj. małopolskim pojedziemy już ok. 190-kilometrowym odcinkiem drogi ekspresowej w czasie poniżej dwóch godzin – twierdzi przedstawiciel GDDKiA.

Media
Reklama

S7 z Warszawy do Grójca z końcem 2021 roku

Co z korkującym się, nie tylko w weekendowe szczyty, wlotem do Warszawy? Kierowcy zauważyli już zmiany w krajobrazie wzdłuż obecnej DK7 przed Grójcem. Wycięto drzewa, rozebrano budynki i ruszyło odhumusowanie na ostatnim z trzech odcinków pomiędzy węzłem Warszawa Lotnisko na S2 a początkiem obwodnicy Grójca. Blisko 8-kilometrowy odcinek od węzła Tarczyn Północ do włączenia w S7 realizuje Mota-Engil Central Europe, a wartość kontraktu to ok. 203,4 mln zł. Teren pod przyszłą drogę jest już w dużej mierze odhumusowany i oznaczony palikami kilometrażowymi. Ruszyły prace przy wiadukcie kolejowym i kolejnym, drogowym. Powstają drogi technologiczne oraz trwają kolejne rozbiórki – relacjonuje Krynicki.

Media

GDDKiA twierdzi, że dla kolejnych dwóch odcinków w stronę Warszawy trwa postępowanie związane z uzyskaniem decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Chodzi o odcinki od węzła Warszawa Lotnisko do węzła Lesznowola (długość ok. 6,6 km, wykonawca konsorcjum firm Rubau Polska i Construcciones Rubau, wartość ok. 221,4 mln zł) oraz kolejny do węzła Tarczyn Północ (długość ok. 14,8 km, wykonawca IDS-BUD, wartość ok. 388,7 mln zł). Planowany termin oddania nowego wyjazdu z Warszawy w ciągu S7 na południe to 2021 r.

Media

"Ekspresowa siódemka" w woj. małopolskim

– W tempie ekspresowym przeskakujemy na granicę woj. świętokrzyskiego i małopolskiego, skąd do węzła Nowa Huta mamy ponad 55 km. Pierwszy z odcinków, do węzła Szczepanowice (o długości ponad 23 km) jest obecnie na etapie przygotowawczym. Wynika to zaskarżenia przez mieszkańców Poradowa decyzji środowiskowej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. W konsekwencji końcowy fragment tego odcinka, tzw. Poradowski (ponad 5 km) został wyłączony z zakresu decyzji środowiskowej reformatoryjnej i dla niego trzeba uzyskać nową decyzję (w sierpniu 2018 r. złożono wniosek i trwa procedura) – wyjaśnił rzecznik GDDKiA.

Media

Dla początkowego odcinka, od granicy województw do Miechowa, złożono już wniosek o wydanie decyzji ZRID. Realizację robót na obu częściach planujemy zakończyć w 2023 roku. Dla kolejnego odcinka, od węzła Szczepanowice do węzła Widoma (długości 14 km), realizowanego w trybie projektuj i buduj przez firmę Mota-Engil Central Europe (wartość ponad 508 mln zł), GDDKiA jest w trakcie uzyskiwania decyzji ZRID (oddanie odcinka planowane w 2021 r.). Projektanci pracują też nad dokumentacją potrzebną do złożenia wniosku o ZRID dla trzeciego odcinka, od węzła Widoma do węzła Nowa Huta (długość ok. 18,3 km, wartość ok. 1,1 mld zł). Wykonawcą jest Salini Impregilo. Planowany termin złożenia wniosku to lipiec br., a zakończenia prac to koniec 2021 r.

Media

Dalszą jazdę na południe Polski będziemy kontynuować korzystając z nowego odcinka S7, by na węźle Kraków Bieżanów zjechać na A4 i po kilkunastu kilometrach na węźle Kraków Południe włączyć się do DK7. Od Myślenic znów będziemy mieli do dyspozycji drogę ekspresową, która w tym roku wydłuży się o kolejne ponad 15 km z przerwą na odcinek tunelowy, na który poczekamy do 2021 r.

Media

Zakopianka z tunelem

Pierwszy z trzech odcinków od Lubnia do Rabki Zdroju, kończący się w Naprawie, realizuje polsko-ukraińskie konsorcjum IDS-BUD i Korporacja ALTIS-HOLDING (wartość umowy ok. 521,5 mln zł). Wykonawcą trzeciego jest Salini Impregilo (długość ok. 6,1 km, wartość ok. 615,1 mln zł).

Najkosztowniejszy i najbardziej czasochłonny jest najkrótszy odcinek z dwukomorowym tunelem pod Małym Luboniem (długość ok. 3 km, z czego tunel ma ok. 2,06 km, wartość 968,8 mln zł). Wykonawca tego odcinka zakończy prace w 2021 r. Wtedy też będziemy mogli w pełni przekonać się o walorach tej trasy, na której powstanie łącznie 38 obiektów inżynierskich (mostów, wiaduktów i estakad - w tym najdłuższa o długości blisko 1 km).

Media

Na realizowanych obecnie dziesięć odcinków S7, o łącznej wartości całkowitej blisko 7 mld zł, podpisano trzy umowy o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Dotyczy to odcinków: Chęciny - Jędrzejów, Lubień - Rabka Zdrój oraz Warszawa - Grójec. Łączna wartość kosztów dla tych projektów unijnych to ok. 2,65 mld zł, a dofinansowanie ze środków UE wyniesie ok. 2,25 mld zł.

Media

Z S7 na węźle Zabornia koło Rabki Zdroju zjedziemy nowym łącznikiem do DK47 w kierunku Zakopanego. Tu gdzie w Rdzawce kończy się dwujezdniowy odcinek w drugiej połowie 2020 roku, planujemy rozpocząć prace przy budowie ponad 16 km przedłużenia trasy do węzła Nowy Targ Południe.

Media

We wrześniu 2018 roku GDDKiA podpisała umowę z firmą Intercor na budowę dwujezdniowej drogi klasy GP (wartość prac ok. 880,1 mln zł). Planowany termin ukończenia to jesień 2023 r. Od węzła Zabornia do przejścia granicznego ze Słowacją w Chyżnem prowadzić będzie obecna DK7.

Media