Przepisy nie pozwalają kierowcom na jazdę bez dowodu rejestracyjnego samochodu czy aktualnego ubezpieczenia OC. Ich brak, w przypadku kontroli, wiąże się z mandatem. Z doniesień prasowych wynikało, że to się zmieni i już 4 czerwca znikną kary za brak tych dokumentów. Wraz z tą zmianą przewidziano odpowiednie regulacje w przepisach dotyczących kontroli dowodów rejestracyjnych oraz ich zatrzymywania, wprowadzając zatrzymanie "wirtualne" - odnotowanie w bazie CEPiK 2.0. Jednak nic z tych rzeczy…

Reklama

– To jest nieporozumienie. Od 4 czerwca w sprawie dokumentów nic się nie zmienia. Obowiązek posiadania przy sobie dowodu rejestracyjnego i potwierdzenia zawarcia polisy OC nadal będzie obowiązywać – powiedział dziennik.pl Karol Manys, z biura prasowego Ministerstwa Cyfryzacji.

Słowa przedstawiciela ministerstwa potwierdza również Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

– Dla praktycznego stosowania nowych przepisów niezbędne jest wdrożenie odpowiednich rozwiązań technicznych (w systemie CEPiK 2.0 – przyp. red.) umożliwiających organom kontroli ruchu drogowego bieżące przekazywanie do centralnej ewidencji pojazdów informacji o "wirtualnym" zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego oraz jego zwrocie – wskazuje policja.

Dlatego wejście w życie wspomnianych zmian zostało zawieszone do czasu wdrożenia nowych rozwiązań technicznych – pisaliśmy o tym wcześniej CZYTAJ WIĘCEJ>>.

Innymi słowy, wszystko zostaje po staremu i obowiązują przepisy w dotychczasowym brzmieniu, a więc kierujący pojazdami, niezależnie od kraju rejestracji, nadal mają obowiązek posiadania przy sobie i okazywania uprawnionym organom dokumentu stwierdzającego dopuszczenie pojazdu do ruchu oraz dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia OC pojazdu.

Reklama

– Również do czasu wdrożenia odpowiednich rozwiązań technicznych policja na dotychczasowych zasadach prowadzi ewidencję kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego – podkreśla KGP.

A to oznacza, że prawo jazdy, dowód rejestracyjny i umowa ubezpieczenia OC zawsze muszą być w kieszeni, bo za brak tych dokumentów drogówka może ukarać kierowcę mandatem w wysokości 50 zł za każdy, grzywna nie może być jednak wyższa niż 250 zł.

4 czerwca 2018 wchodzi w życie ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 957). Jej zapisy dotyczą etapowego uruchamiania poszczególnych modułów systemu informatycznego CEPIK 2.0, co w praktyce będzie uzależnione od wdrażania rozwiązań technicznych zapewniających funkcjonowanie tych modułów - informuje KGP.

Młodzi kierowcy bez próby

Podobnie jest z nowymi przepisami dotyczącymi tzw. młodych kierowców. Przewidziane regulacje dotyczące dwuletniego okresu próby, specjalnych ograniczeń, obowiązku specjalnego oznaczenia pojazdu czy dodatkowych szkoleń w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym nie zaczną obowiązywać, jak zakładano, od 4 czerwca 2018 roku.

– Cały rozdział 14 ustawy o kierujących pojazdami poświęcony "okresowi próby" wejdzie w życie, podobnie jak wcześniej wskazane przepisy, po wdrożeniu odpowiednich rozwiązań technicznych. Termin ich wdrożenia zostanie ogłoszony w stosownym komunikacie Ministra Cyfryzacji – skwitowała policja.