Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych wprowadza specjalne oznakowanie dla pojazdów zasilanych paliwami alternatywnymi jak: wodór, energia elektryczna, sprężony gaz ziemny CNG, skroplony gaz ziemny LNG. Ministerstwo infrastruktury w związku z tym przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie oznaczeń eko-samochodów - dokument znajduje się obecnie w konsultacjach społecznych.

Reklama
Volkswagen

Do oznaczania aut posłużą naklejki w różnych kolorach - kierowcy będą je umieszczać na przedniej szybie. W myśl projektu nalepki będą uprawniać do korzystania z przywilejów zapisanych w ustawie o elektromobilności. I tak np. chodzi o możliwość wjazdu do stref czystego transportu, które mogą zostać utworzone w centrach miast przez samorządy.

Zgodnie z projektem rozporządzenia, zielona naklejka z literą "H" oznaczać będzie, że samochód napędzany jest wodorem; niebieska z dwoma literami "EE" - samochód elektryczny; brązowa z "CNG" - oznaczać będzie pojazd napędzany sprężonym gazem ziemnym; fioletowa z napisem "LNG" - pojazd na skroplony gaz ziemny.

KIA

Rządowy projekt przewiduje, że naklejki dla pojazdów napędzanych prądem i wodorem wydawane mają być od 1 lipca 2018 roku do 31 grudnia 2019 roku. Po tym czasie, takie samochody będą miały specjalne tablice rejestracyjne, których wzór zostanie określony w innym rozporządzeniu.

Ale nie tylko "normalne" samochody będą znakowane. Specjalne naklejki przewidziano również dla autobusów przystosowanych do zasilania gazem. Nalepka z napisem LPG oznaczać będzie autobus napędzany skroplonym gazem ropopochodnym; z napisem CNG - bus napędzany sprężonym gazem ziemnym; LNG - skroplonym gazem ziemnym.