Naczelna Dyrekcja Ruchu Drogowego postanowiła też, że na wiosnę, w internecie, zostanie udostępniona mapa ze wskazaniem miejsc instalacji stałych radarów.

Reklama

Codziennie, prędkość na hiszpańskich drogach sprawdza 1200 policyjnych radarów. Zwykle urządzenia były chowane są za zaparkowane na poboczu samochody i w zaroślach. Uznano jednak, że należy je ustawić tak, by kierowca wiedział, że jest kontrolowany. Wkrótce, będzie mógł też sprawdzić na mapie rozmieszczenie wszystkich radarów.

Te informacje będziemy aktualizować. Nie podamy jednak dokładnego ustawienia radarów, tylko odcinek szosy, przy którym zostały ustawione - powiedziała Maria Segui, kierująca Naczelną Dyrekcją Ruchu Drogowego.

Nowością jest też, że u jadących za szybko kierowców będzie sprawdzana nie tylko obecność alkoholu i narkotyków we krwi, ale też dokumenty i stan techniczny pojazdu. Od rezultatu kontroli będzie uzależniona wysokość mandatu.