Z badania KPMG wynika poza tym, że Polacy często postrzegają marki premium jako luksusowe. Zapytane o przykład marki luksusowego samochodu osoby bogate, czyli zarabiające powyżej 20 tys. zł brutto miesięcznie, najczęściej wymieniały Porsche, BMW i Bentley'a, natomiast osoby zamożne (zarabiające 7,1-10 tys. zł brutto) - Mercedesa, BMW i Porsche.

Reklama

Okazuje się też, że w zależności od zamożności inny jest także próg cenowy, od którego Polacy uznają samochód za luksusowy. Według osób zamożnych, za takie można uznać auto o wartości minimum ok. 201 tys. zł. Dla osób bardzo zamożnych kwota ta jest niewiele wyższa - 206 tys. zł, a zdaniem bogatych ceny takich aut zaczynają się od prawie 300 tysięcy.

Wraz ze wzrostem poziomu zamożności rośnie odsetek Polaków, którzy deklarują, że posiadają luksusowy samochód.

"Rynek dóbr luksusowych w Polsce. Edycja 2014" jest piątą publikacją KPMG o rynku luksusu w Polsce. Celem badania było ukazanie profilu bogatego Polaka - kim jest, jakie są jego potrzeby i oczekiwania, jakie dobra i usługi nabywa. Wzięło w nim udział ponad sześciuset zamożnych i bogatych Polaków.

Przeprowadzono je we wrześniu i październiku 2014 roku. W badaniu wzięły udział osoby o dochodzie miesięcznym brutto wynoszącym co najmniej 7127 zł.

Reklama