346 - tylu posłów głosowało w Sejmie za uchyleniem immunitetu chroniącego posła Armanda Ryfińskiego. Przeciw opowiedziało się 39, a wstrzymało się 46 posłów.

Reklama

Obecnie przyłapany na wykroczeniu drogowym parlamentarzysta nie może dobrowolnie zapłacić mandatu - wykluczają to zapisy ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora.

W przypadku, kiedy parlamentarzysta złamie przepisy drogowe, to policja, Główny Inspektor Transportu Drogowego lub straż miejska zwracają się do marszałka Sejmu lub Senatu o uchylenie immunitetu.

Jeśli poseł sam nie złoży oświadczenia o zgodzie na ukaranie, wówczas sprawa trafia do komisji regulaminowej Sejmu, a następnie na posiedzenie plenarne i to wówczas Sejm decyduje o ewentualnym uchyleniu immunitetu parlamentarzyście. Kiedy parlamentarzysta złoży takie oświadczenie, komisja jedynie opiniuje jego formalną poprawność.