Likwidacja może odbywać się na kilka sposobów.

Reklama

Dla szkód, w których zakres uszkodzeń nie jest znaczny, proces likwidacji odbywa się w ramach procedury uproszczonej. Polega ona na ustaleniu odszkodowania w oparciu o rozmowę telefoniczną, bez wykonywania oględzin. Tam, gdzie szkody są większe wysyłamy likwidatorów mobilnych - wyjaśnia w rozmowie z portalem dziennik.pl Arkadiusz Bruliński z Ergo Hestii.

Co się stanie, kiedy zgłosisz szkodę?

1. Jeśli szkoda jest niewielka, najlepiej zgłosić ją na infolinii ubezpieczyciela - po dosłaniu dokumentów, towarzystwo powinno wypłacić odszkodowanie;

2. Jeśli szkoda jest większa, przyjedzie likwidator mobilny i dokona oględzin mienia dotkniętego szkodą; sporządzi opis i kwalifikację zniszczeń;

3. Następnie ubezpieczyciel poprosi o zgromadzenie dokumentacji niezbędnej do oceny odpowiedzialności i ustalenia wysokości odszkodowania;

4. Na podstawie dokumentów i oględzin ubezpieczyciel ustali przyczyny i okoliczności powstania szkody;

5. Wyceni zniszczone mienie lub koszty jego naprawy i powinien wypłacić odszkodowanie.