Właśnie takie zmiany przewiduje projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Jak informuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zgodnie z planowanymi przepisami w celu uzyskania danych wystarczy będzie podać numer nadwozia VIN, datę pierwszej rejestracji oraz numer rejestracyjny pojazdu, który zamierzamy kupić. Usługa będzie bezpłatna.

Reklama

Zakończyły się już uzgodnienia międzyresortowe projektu i został on również przyjęty przez Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji.

Resort przypomina, że obecnie dane o pojeździe mogą być udostępnianie jedynie uprawnionym do tego instytucjom oraz właścicielowi lub posiadaczowi auta.

W opinii ministerstwa wprowadzane zmiany umożliwią dostęp do informacji o pojeździe wszystkim, bez konieczności usprawiedliwiania swojej ciekawości. Dane będzie można uzyskać online - nie będzie trzeba składać wniosku i czekać na jego rozpatrzenie.

Przedstawiciele MSW zaznaczają, że dostępne będą jedynie dane o pojeździe - informacje o właścicielu lub posiadaczu w dalszym ciągu nie będą udostępniane.

Podobne rozwiązania z funkcjonują w innych krajach europejskich m.in. w Wielkiej Brytanii i Szwecji.