Przepisy zaskarżone przez grupę posłów i senatorów Prawa i Sprawiedliwości, Solidarnej Polski i Polskiego Stronnictwa Ludowego są zgodne z ustawą zasadniczą - orzekł Trybunał Konstytucyjny.

Część posłów argumentowała, że wymiana bezterminowych dokumentów na nowe, ważne przez 15 lat, jest niezgodna z konstytucją. Ich zdaniem, narusza zasady ochrony praw nabytych. Wnioskodawcy akcentowali fakt, że nowe przepisy wymuszają na kierowcach konieczność poddania się badaniom lekarskim na własny koszt. 

Prawa jazdy wydane po 18 stycznia tego roku, czyli po wejściu w życie nowej ustawy o kierujących pojazdami, są ważne przez 15 lat.

Wcześniej były wydawane bezterminowo. Ale okazuje się, że również dokumenty wydane przed tą datą stracą swój bezterminowy charakter, a ich posiadacze będą musieli wymienić je na nowe w latach 2028-2033.