Marek Konkolewski z Komendy Głównej Policji apeluje do rodziców i nauczycieli o współpracę w zadbaniu o bezpieczną drogę dzieci do szkoły. Prosi, aby informować zarządców dróg lub policję o znajdujących się w okolicach szkół miejscach, gdzie oznakowanie pionowe lub poziome jest niewystarczające, lub wprowadza w błąd.

Reklama

Inspekcja Transportu Drogowego rozpoczyna sprawdzanie stanu autobusów szkolnych i gimbusów. Rzecznik ITD Alvin Gajadhur zapowiada, że kontrolowany będzie stan pojazdów oraz uprawnienia i trzeźwość kierowców. Z przeprowadzonych wcześniej kontroli wynika, że pojazdy dowożące dzieci do szkoły często są w złym stanie technicznym.

Policja i ITD przypominają, że każdy rodzic może zadzwonić do tych instytucji i poprosić o sprawdzenie autobusu, którym jego dziecko będzie jechało do szkoły.