Zgodnie z danymi Komisji Europejskiej Green Source Poland otrzymał w 2012 r. 37,5 mln euro dofinansowania na inwestycję – jak to określono w rozporządzeniu resortu gospodarki – o dużym znaczeniu dla gospodarki w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Hiszpańska spółka zaplanowała budowę fabryki bioetanolu w kostrzyńsko-słubickiej strefie ekonomicznej wartą w sumie nawet 220 mln euro.

Jednak zdecydowanie największe kwoty otrzymywały firmy branży motoryzacyjnej. Największe pojedyncze wsparcie, tym razem w postaci ulgi podatkowej, otrzymała jeszcze w grudniu 2003 r. firma AutoEuropa. Władze w Lizbonie wsparły w ten sposób modernizację fabryki w 62-tysięcznym miasteczku Palmela, w której obecnie montowanych jest kilka modeli Volkswagena. Zakład daje pracę 3 tys. robotników.

Jeszcze więcej, bo niemal 100 mln euro, choć w ramach kilku oddzielnych projektów (na grafice pokazujemy wartość największych pojedynczych grantów lub ulg podatkowych), otrzymał również w 2003 r. Renault Espana.

Wspieranie prywatnych firm z budżetu państw członkowskich jest w UE obwarowane licznymi zastrzeżeniami. Krajowa pomoc regionalna jest jednym z najważniejszych wyjątków. Jej celem jest wspieranie inwestycji i nowych przedsiębiorstw w regionach, których położenie jest szczególnie niekorzystne. Pod tym pojęciem rozumie się nie tylko regiony biedniejsze niż 75 proc. średniej unijnej, lecz także małe wyspy, regiony o wysokim bezrobociu czy przeżywające relatywnie poważne problemy gospodarcze.