7 proc. Polaków w wieku 18 lat i więcej lat planuje zakup samochodu dla siebie lub swojego gospodarstwa domowego. Ponad połowa z nich (55%) ma zamiar zrealizować swoje plany w ciągu najbliższych 12 miesięcy, jeden na trzech (33%) w okresie od roku do 2 lat a pozostali, czyli 12% odkładają swoje motoryzacyjne marzenia na dalszą przyszłość.

Reklama

Z raportu Intencja zakupu samochodu - edycja 2012 r., przygotowanego przez Sektor Badań Rynku Motoryzacyjnego TNS OBOP wynika, że poziom obecnych deklaracji jest identyczny jak w 2011 roku. Znaczący wzrost planów zakupowych, z 7% do 12%, analitycy obserwowali ostatnio w 2007 r.. W ciągu ostatnich czterech lat eksperci notują niewielki, ale systematyczny, spadek do 7% w roku 2011 i 2012.

Częściej zakup samochodu planują mężczyźni (9%) oraz osoby młode, w wieku 25-34 lat (13%). Nieco częściej motoryzacyjne zakupy planują osoby o dobrej sytuacji społeczno–ekonomicznej, specjaliści oraz osoby na stanowiskach kierowniczych (13%) oraz mieszkańcy małych miast do 20 tys. mieszkańców (11%).

Relatywnie częściej deklarację zakupu auta składają też osoby, w których gospodarstwach domowych już jest samochód (9%) niż takie, które samochodu jeszcze nie mają.

Planując zakup auta, zdecydowana większość Polaków myśli o pojeździe używanym (90% planujących zakup w ciągu najbliższych 12 miesięcy). Tylko jeden na dziesięciu chce wybrać auto fabrycznie nowe. Jest to o 10 punktów procentowych mniej niż rok temu. Wyniki badania potwierdzają obserwację, że Polacy stali się bardziej ostrożni w planowaniu zakupu fabrycznie nowego auta.

Intencja zakupu samochodu od kilku lat utrzymuje się na podobnym i niskim poziomie w granicach 7%-9%. Wyniki badania pokazują, że odsetek osób, które rzeczywiście dokonują zakupu samochodu dokładnie pokrywa się odsetkiem planujących. Miało to miejsce w 2011 r., kiedy to 7% badanych planowało zakup samochodu i jak pokazała tegoroczna edycja naszego badania, takie samo grono faktycznie samochód kupiło. Nasuwa się zatem przypuszczenie, że ten rok nie przyniesie większych zmian tego wskaźnika - mówi Magdalena Sawińska z TNS OBOP.