Clean Vehicle Portal obejmuje wszelkie pojazdy, od osobowych, przez dostawcze i ciężarowe, aż po autobusy. Znajdziemy tu informacje o technologiach, zużyciu energii i poziomie emisji zanieczyszczeń pojazdów dostępnych na rynkach UE.

Portal umożliwia też przegląd przepisów o zamówieniach publicznych, a także programów zachęt dotyczących ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów w poszczególnych państwach. Informuje też o wsparciu dla urzędów pragnących organizować wspólne przetargi.