Reklama

Punkty karne - od kiedy 17 września zniknęły kursy reedukacyjne - stały się postrachem groźniejszym niż mandaty. Kierowcy tracą prawo jazdy w ekspresowym tempie. Wystarczy dwa razy przekroczyć prędkość lub wpaść na rozmowie przez telefon i prawko znika.

Jednak nowe rozporządzenie Ministerstwa Infrastruktury w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego jest na ostatniej prostej. Oto pierwsze szczegóły koła ratunkowego, które pozwoli kierowcom na rehabilitację.

Punkty karne będą kasowane, kursy dla kierowców obowiązkowe

Z dokumentów wynika, że kurs "po nowemu" będzie obowiązkowy dla kierowców, którzy już przekroczyli limit 24 punktów karnych (lub 20 punktów w przypadku kierowców z rocznym stażem). Autorzy ustawy przewidzieli też zachętę dla opornych. Otóż jeśli ktoś nie będzie chciał zgłosić się na takie odpłatne zajęcia, wówczas konsekwencją jest utrata prawa jazdy.

Reklama

Kurs potrwa przynajmniej 21 godzin i będzie realizowany w ciągu minimum 3 dni. Jednego dnia można przeprowadzić maksymalnie 7 godzin zajęć (godzina lekcyjna potrwa 45 minut). Przy czym można spodziewać się też innego scenariusza, bowiem wcześniejsze założenia dopuszczały 28 godzin kursu realizowanego w 4 dni. Jednak bez względu na wariant, to nie koniec sankcji...

Prawo jazdy, dowód rejestracyjny, mandat / dziennik.pl

Kierowca straci prawo jazdy po dwukrotnym przekroczeniu 24 punktów karnych

Gdy taki kierowca po odbyciu kursu reedukacyjnego w ciągu 5 lat ponownie przekroczy limit 24 punktów karnych wówczas definitywnie utraci uprawnienia do kierowania pojazdami i będzie traktowany jak osoba, która nigdy ich nie posiadała.

– Będzie się to wiązało z koniecznością odbycia kursu w szkole nauki jazdy, zdaniem egzaminu na prawo jazdy (teoretycznego i praktycznego), a taki kierowca będzie dodatkowo objęty dwuletnim okresem próbnym powiedział dziennik.pl Szymon Huptyś, rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury.

Czyli myśl nowych przepisów kierowca straci prawo jazdy po dwukrotnym przekroczeniu limitu 24 punktów karnych. Pierwsze przekroczenie kwalifikuje go do obowiązkowego kursu.

Kasowanie punktów karnych będzie droższe, kurs za 500 zł

Przed zmianą przepisów (17 września 2022 roku) kurs pozwalający skasować 6 punktów karnych kosztował ok. 350 zł. Było to rozwiązanie dla osób, które uzbierają już sporą ich liczbę, ale nie przekroczą dopuszczalnej. Nowe rozporządzenie zakłada, że obowiązkowe szkolenie zerujące punkty karne będzie kosztować 500 zł.

Policjant z miernikiem / Policja

Do nowej stawki zastrzeżenia na etapie konsultacji miało Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego, które na potrzeby kalkulacji przyjęło wariant kursu 4-dniowego. W ocenie KSDWRD taka stawka nie ma uzasadnienia ekonomicznego.

– Biorąc pod uwagę obecne realia opłata za uczestnictwo w 28-godzinnym kursie przeprowadzanym w ciągu 4 dni roboczych w proponowanej wysokości 500 zł jest zbyt niska i nie pokryje kosztów jego przeprowadzenia, nie mówiąc o wygenerowaniu nadwyżki, której część zwyczajowo przeznaczana jest na fundusz BRD. Dlatego też w ocenie wpływu regulacji na sektor finansów publicznych należałoby założyć, że niestety, ale proponowana zmiana odbije się negatywnie na działalności Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego i zamiast wzrostu planowanych dochodów pojawi się ich spadek, co jeszcze bardziej pogłębi złą sytuację finansową WORD-ów. W tym stanie rzeczy wnosimy o ustalenie opłaty za udział w kursie reedukacyjnym dla bezpieczeństwa ruchu drogowego na poziomie minimum 900 zł – wyliczyli przedstawiciele KSDWRD.

Reklama

Ministerstwo jednak nie przychyliło się do proponowanej podwyżki. Rozrządzenie utrzymało stawkę 500 zł za kurs kasujący punkty karne.

Policja / Policja

Nowy kurs dla kierowców podzielono na zajęcia w sześciu blokach

Kurs podzielono na zajęcia warsztatowe i wykłady. Przed wyjściem do sali za każdym razem będzie sprawdzana tożsamość uczestnika. Kierowcy muszą zaliczyć sześć bloków tematycznych:

 • Określą indywidualne przyczyny naruszania zasad i przepisów ruchu drogowego;
 • Przypomną główne zasady i przepisy ruchu drogowego oraz podstawowe zasady techniki kierowania pojazdami;
 • Wypadki drogowe – z wykładowcą przeanalizują przyczyny i skutki oraz zapobieganie wypadkom drogowym;
 • Symulacje sytuacji drogowych – tu podczas zajęć warsztatowych wykładowca ma przeprowadzić ćwiczenia obejmujące m.in. analizę niebezpieczeństw czy ocenę okoliczności i konieczność przewidywania zagrożeń;
 • Czynniki mające wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego – kierowcy mają dowiedzieć się o skutkach, jakie wywołują alkohol i środki działające podobnie do alkoholu oraz leki. Wykładowca zwróci też uwagę na odpowiedzialność wynikającą z naruszenia przepisów ruchu drogowego, stosowanie zasady ograniczonego zaufania, przestrzeganie ogólnie przyjętych zasad kultury – wyrozumiałość, ustępliwość, powstrzymanie agresji, ryzykowne zachowania;
 • Psychologiczne aspekty kierowania pojazdem i uczestnictwa w ruchu drogowym. W tym 4-godzinnym bloku kierowcy dowiedzą się na m.in. czym polega myślenie przewidujące w kontekście bezpieczeństwa w ruchu drogowym i jakie skutki może przynieść agresja za kierownicą.
Policjant kontroluje kierowcę / Policja

Kiedy nowe zasady kursów reedukacyjnych wejdą w życie?

Kursy zaczną obowiązywać, kiedy baza CEPiK zyska nowe rozwiązania techniczne, a to może przeciągnąć się o kilka miesięcy. – O wejściu w życie obowiązku uczestniczenia w kursie reedukacyjnym poinformuje minister właściwy do spraw informatyzacji w stosownym komunikacie, wydanym na co najmniej 3 miesiące przed wdrożeniem koniecznych zmian – wskazał Huptyś.

Ile punktów karnych za przekroczenie prędkości? Oto 10 stawek zależnych od widełek

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości jest na liście najczęstszych wykroczeń popełnianych przez polskich kierowców. Dlatego błyskawiczna utrata prawa jazdy nabiera realnych kształtów, kiedy tylko spojrzymy w nowy taryfikator punktów karnych.

Od 17 września obowiązuje 10 stawek punktów karnych za przekroczenie prędkości i to niezależnie od rodzaju drogi:

 • przekroczenie prędkości do 10 km/h – 1 punkt karny (wcześniej bez punktów);
 • przekroczenie prędkości od 11 do 15 km/h – 2 punkty karne;
 • przekroczenie prędkości od 16 do 20 km/h – 3 punkty karne;
 • przekroczenie prędkości od 21 do 25 km/h – 5 punktów karnych;
 • przekroczenie prędkości od 26 do 30 km/h – 7 punktów karnych;
 • przekroczenie prędkości od 31 do 40 km/h – 9 punktów karnych (przed zmianą było 6 pkt.);
 • przekroczenie prędkości od 41 do 50 km/h – 11 punktów karnych (było 8 pkt.);
 • przekroczenie prędkości od 51 do 60 km/h – 13 punktów karnych;
 • przekroczenie prędkości od 61 do 70 km/h – 14 punktów karnych;
 • przekroczenie prędkości o więcej niż 70 km/h – 15 punktów karnych.

Oto 21 wykroczeń i za każde po 15 punktów karnych

Od 17 września jednorazowo 15 punktów karnych można dostać w 21 przypadkach. We wcześniejszym projekcie rozporządzenia za część tych wykroczeń przewidywano od 10 do 13 punktów. Oto nowa, obowiązując lista wykroczeń:

 • sprowadzenie katastrofy w ruchu, sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu, spowodowanie wypadku w ruchu;
 • kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu;
 • kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego;
 • nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku;
 • używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim (np. driftowanie pod marketem);
 • omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu;
 • wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi;
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo na nie wchodzącemu;
 • niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia;
 • niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu;
 • niezastosowanie się do sygnałów świetlnych;
 • niezastosowanie się do sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym;
 • niezastosowanie się sygnałów i poleceń dawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego;
 • przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 70 km/h;
 • niestosowanie się do znaku B-25 lub B-26 zakaz wyprzedzania;
 • naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone;
 • naruszenie wjeżdżania na przejeździe kolejowym za sygnalizator przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych, lub za inne urządzenie nadające te sygnały;
 • naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;
 • jazda autostradą lub drogą ekspresową w kierunku przeciwnym niż wynikający z ustawy lub znaków drogowych;
 • przewożenie więcej niż dwojga dzieci w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami;
 • przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu, bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi 10 osób lub więcej.
Policjant wypisuje mandat / Policja