Reklama

Stawka ubezpieczenia OC zależna od punktów karnych to efekt nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym, która wcześniej wprowadziła także nowy ostrzejszy taryfikator mandatów. Stąd od 17 czerwca firmy ubezpieczeniowe zyskują dostęp do danych o mandatach i punktach karnych swoich klientów.

– Standardem działań firm ubezpieczeniowych w takich krajach, jak USA, Wielka Brytania czy Irlandia jest włączanie do taryfy ubezpieczeń komunikacyjnych informacji o wykroczeniach popełnianych przez kierowcę – powiedział Szymon Huptyś, rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury. – Dzięki temu firmy ubezpieczeniowe mogą zaoferować niższe składki kierowcom, którzy jeżdżą bezpiecznie. Ustawa umożliwi udostępnienie podmiotom ubezpieczeniowym danych z CEPiK i dostosowanie stawek ubezpieczeń komunikacyjnych do historii wykroczeń kierowcy oraz otrzymanych przez niego punktów karnych. Po zakończeniu oceny ryzyka zakład ubezpieczeń będzie miał obowiązek niezwłocznie usunąć dane o punktach karnych kierowcy wyjaśnił.

Droższe OC za punkty karne i mandaty, od 17 czerwca nowe przepisy

Ewidencja prowadzona przez policję zawiera dane dotyczące osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami, które dopuściły się naruszeń przepisów ruchu drogowego kierując pojazdem (w tym również pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających), liczbę, daty i klasyfikację popełnionych wykroczeń lub przestępstw, a także zapis aktualnej liczby punktów karnych kierowcy oraz nałożonych mandatów wraz z informacjami o tym, czy zostały one opłacone.

Reklama
Mandat / Shutterstock

Nawet jeśli jeździsz bezwypadkowo możesz zapłacić droższe OC

Od 17 czerwca dzięki nowym przepisom do takich danych (nawet do dwóch lat wstecz) zyskują wgląd towarzystwa ubezpieczeniowe. Co to oznacza dla kierowców? W praktyce punkty karne automatycznie nie podziałają na polisy OC. Dostęp do danych będzie się odbywał za pośrednictwem Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Jednak zanim ubezpieczyciele zaczną czerpać informacje o kierowcach, muszą uzyskać zgodę resortu cyfryzacji. Dopiero po uzyskaniu pozwolenia zakłady będą mogły łączyć swoje systemy z bazą informacji UFG.

– Udostępnione towarzystwom ubezpieczeniowym informacje posłużą do określania wysokości stawek obowiązkowego ubezpieczenia OC – powiedziała dziennik.pl Julia Langa, Yanosik. – Dostęp do informacji nie ma zwiększyć średnich cen ubezpieczeń, a jedynie je zróżnicować, a to oznacza, że osoby które mają na swoim koncie punkty karne oraz mandaty, mogą zapłacić wyższe ubezpieczenie, nawet jeśli jeździły bezwypadkowo – zauważyła.

Reklama

– Polska Izba Ubezpieczeń od dawna zabiegała o to, by zakłady ubezpieczeń miały dostęp do danych o mandatach i punktach karnych. Jeżeli ktoś przejeżdża skrzyżowanie na czerwonym świetle, to chociaż nie miał wypadku, wiadomo że jest kierowcą niebezpiecznym. Podobnie, jeśli kogoś złapano kilka razy na przekroczeniu prędkości. Takie osoby powinny płacić więcej za OC, ale też dzięki temu rozwiązaniu ci, którzy jeżdżą bezpiecznie, będą płacili relatywnie mniej – wyjaśnił Jan Grzegorz Prądzyński, prezes PIU.

Droższe OC i nowość, czyli 15 punktów karnych za jedno wykroczenie

Pomysłodawcy zmiany uzasadniają poprawą bezpieczeństwa na polskich drogach. Wyższe składki OC dla kierowców, którzy jeżdżą brawurowo i niebezpiecznie, mają stanowić wsparcie dla nowego taryfikatora mandatów. A ten nie oszczędza kierowców, którzy przekraczają prędkość. Stawki sięgają nawet 2500 zł za przekroczenie limitu prędkości o ponad 70 km/h. Jeszcze surowsze konsekwencje przyniesie wrześniowa zmiana – wtedy zacznie obowiązywać podwójna kwota mandatu za recydywę oraz zwiększenie maksymalnej liczby punktów karnych do 15 za jedno wykroczenie. Dziś maksymalna liczba punktów to 10. Limit 24 punktów karnych nie ulegnie zmianie; młody kierowca to 20 pkt. karnych.

Nowe przepisy wprowadzą także mechanizm uzależniający kasowanie punktów karnych od uregulowania mandatu. Co istotne, punkty będą kasowane z konta kierowcy dopiero po upływie 2 lat od dnia zapłaty grzywny.

Policja / Policja / KWP GORZOW

Punkty karne a OC, czyli jakie dane kierowcy zobaczy firma ubezpieczeniowa?

To określają przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym. Zakład ubezpieczeń zyska dostęp do danych kierowcy, który popełnił wykroczenie w następującym zakresie:

 • imię i nazwisko,
 • numer PESEL,
 • suma punktów przypisanych za naruszenia na podstawie prawomocnego rozstrzygnięcia,
 • informację o sumie punktów, które zostaną ostatecznie przypisane w przypadku potwierdzenia naruszenia prawo-mocnym rozstrzygnięciem,
 • nazwę naruszenia przepisów ruchu drogowego – kwalifikację prawną, rodzaj czynu, datę, godzinę i miejsce jego popełnienia, liczbę punktów przypisanych za naruszenia na podstawie prawomocnego rozstrzygnięcia, a także informację o liczbie punktów, które zostaną ostatecznie przypisane w przypadku potwierdzenia naruszenia prawo-mocnym rozstrzygnięciem,
 • nazwę podmiotu rejestrującego naruszenie,
 • dane pojazdu, którym popełniono naruszenie – rodzaj, markę, model, numer rejestracyjny oraz – w przypadku pojazdów zarejestrowanych za granicą – kraj rejestracji pojazdu,
 • rodzaj prawomocnego rozstrzygnięcia

Firma ubezpieczeniowa będzie więc wiedziała, jakie wykroczenia zostały popełnione. Ustawa daje również ubezpieczalniom dostęp do danych o uprawnieniach do kierowania pojazdem silnikowym w zakresie:

 • rodzaju oraz zakresu uzyskanego uprawnienia,
 • daty uzyskania pierwszego uprawnienia, a w przypadku jego cofnięcia – także daty ponownego uzyskania uprawnienia,
 • daty ważności uprawnienia,
 • numeru dokumentu stwierdzającego uprawnienie,
 • ograniczenia dotyczącego uprawnienia,
 • spełniania wymagań dotyczących uprawnień,
 • nazwy organu, który wydał dokument stwierdzający uprawnienie

Które wykroczenia drogowe i przestępstwa przełożą się na wyższe OC?

W myśl ustawy zakłady ubezpieczeń będą miały informacje o konkretnych naruszeniach przepisów ruchu drogowego (przestępstwach i wykroczeniach). Spis obejmuje:

 • Przestępstwa, o którym mowa w Kodeksie karnym m.in: spowodowanie katastrofy, nieumyślne spowodowanie wypadku, prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzenie pojazdu bez uprawnień.
 • Wykroczenia, o którym mowa w Kodeksie wykroczeń m.in. spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, wykroczenia przeciwko pieszym, jazda pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, prowadzenie nieoświetlonego pojazdu, tamowanie ruchu, niepodporządkowanie się znakom, ograniczeniu prędkości, nieudzielenie pomocy, prowadzenie bez uprawnień, nielegalne dopuszczenie do ruchu, naruszenie innych przepisów Prawa o ruchu drogowym, naruszenie przepisów związanych z przejazdami kolejowymi lub nieostrożność poza drogą publiczną.
Policja / Policja

Mam 5 pkt karnych, to o ile wzrośnie ubezpieczenie OC?

Polska Izba Ubezpieczeń zauważa, że ustalanie ceny za polisę to indywidualna decyzja każdego zakładu ubezpieczeń. Na składkę mają wpływ nie tylko mandaty i punkty karne, ale też szkodowość kierowcy, jego doświadczenie za kierownicą, rodzaj pojazdu itp. Analiza wszystkich tych czynników daje ostateczną cenę za ubezpieczenie.

– Podstawą ustalania cen są dane statystyczne, dlatego nie jest możliwe jednoznaczne wskazanie, czy np. 5 punktów karnych spowoduje wzrost składki za ubezpieczenie o 10 czy 15 proc. Mandaty nie będą jedynym kryterium ceny – wskazuje PIU. – Kierowcy, którzy nagminnie łamią przepisy drogowe stanowią większe ryzyko. Ich składki ubezpieczeniowe będą więc to większe ryzyko odzwierciedlały. Duże znaczenie może mieć też częstość popełniania wykroczeń – dodają eksperci.

Nie mam punktów karnych, czy składka OC spadnie?

Kierujący bez mandatów i punktów karnych na koncie będą mogli liczyć na lepszą ofertę od ubezpieczyciela, niż ci, którzy popełniają wykroczenia. – Jednak ustalenie składki ubezpieczenia OC to indywidualna decyzja zakładu ubezpieczeń. Ten szacuje ryzyko związane z daną grupą kierowców według wielu parametrów, nie tylko samych mandatów i punktów karnych – wyjaśnia PIU.

Mąż popełnił wykroczenie samochodem zarejestrowanym na żonę, co z OC?

PIU zauważa, że tu podobnie, jak w przypadku aktualnie obowiązujących zwyżek za szkodowość, zakłady ubezpieczeń będą prowadziły swoją politykę. Niektóre będą bardziej surowe, inne mniej. – Umowy ubezpieczenia zawierają kierowcy z różnych grup ryzyka. Podobnie będzie w przypadkach, gdy kierowcy pożyczają sobie samochody. Pamiętajmy, że w ubezpieczeniu OC w momencie zawarcia umowy, deklarujemy, kto będzie jeździł autem. Jeśli podamy nieprawdę, wypadek spowoduje np. młody kierujący, zakład ubezpieczeń może dokonać korekty składki – wyjaśnia PIU.

Czy punkty i mandaty zdobyte na samochodzie służbowym przełożą sią na OC auta prywatnego?

– To również zależy od polityki konkretnego zakładu ubezpieczeń. Pamiętajmy, że żaden samochód nie jeździ sam. Nieważne, czy jest on prywatny, czy służbowy – zauważają eksperci PIU.

O ile wzrośnie stawka OC? Za takie wykroczenia nawet o kilkaset procent

Podsumowując. Największe podwyżki cen OC mogą sięgnąć poziomu kilkuset procent, zwłaszcza gdy kierowca ma na swoim koncie jazdę po spożyciu alkoholu, bardzo duże przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym lub wyprzedzanie na pasach. Z kolei osoby, które jeżdżą przepisowo i bezpiecznie mogą liczyć na atrakcyjne ceny ubezpieczenia.

Stłuczka samochodów / Shutterstock