NIE. Jeżeli w wyniku przeprowadzonego postępowania okaże się, że egzamin został przeprowadzony błędnie, korzyścią dla kursanta będzie jedynie to, że za powtórkowy egzamin płaci WORD. Kandydat na kierowcę może na nim po raz kolejny udowodnić, że potrafi prowadzić pojazd i zna zasady ruchu drogowego.

Reklama

Każda osoba, która przystąpiła do egzaminu na prawo jazdy, może zgłosić zastrzeżenia co do jego przebiegu i oceny. Skargę wraz z uzasadnieniem składa się do marszałka województwa, za pośrednictwem dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego. Należy to zrobić w terminie 14 dni od dnia, w którym został przeprowadzony egzamin.

Marszałek województwa ma prawo kontrolować dokumentację i działalność związaną z egzaminowaniem kandydatów na kierowców, a także unieważnić egzamin państwowy, który był przeprowadzony w sposób niezgodny z przepisami ustawy, o ile ujawnione nieprawidłowości miały wpływ na jego wynik.

Podstawa prawna
Art. 67 ust. 1 pkt 1 i 4, art. 68 i 72 ustawy z 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2016 r. poz. 627 ze zm.).

Porady i przepisy ważne dla przyszłych i obecnych kierowców znajdziesz w cyklu dodatków do Dziennika Gazety Prawnej. W poniedziałek 7 listopada: Testy na prawo jazdy – poradnik i płyta CD, we wtorek: Kodeks drogowy, w środę: Skrzyżowania. Trudne sytuacje na drodze. WIĘCEJ INFORMACJI TUTAJ >>>