Badanie techniczne pojazdu poza stacją kontroli o 1 czerwca 2024

Badanie techniczne pojazdów według nowych zasad opisuje rozporządzenie zmieniające przepisy w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach.

Reforma opracowana przez Ministerstwo Infrastruktury na 17 stronach druku właśnie pojawiła się w Rządowym Centrum Legislacyjnym. Zawarte w niej przepisy wykonawcze mają od 1 czerwca 2024 roku pozwolić na przeprowadzanie okresowych badań technicznych poza stacją kontroli pojazdów. Kto może liczyć na to ułatwienie?

Reklama

Badanie techniczne po nowemu. Diagnosta przyjedzie do ciebie

Badanie techniczne samochodów według nowych zasad po porażce poprzedniego rządu wpadło do zamrażarki – kierowcy muszą czekać. Więcej szczęścia mają rolnicy, ponieważ nowe rozporządzenie ułatwi przeprowadzanie badań technicznych maszyn wykorzystywanych w gospodarstwach.

Do tej pory ich realizacja po części była niemożliwa m.in. ze względu na duże rozmiary rolniczego sprzętu, do którego nie są przystosowane SKP. Także transport np. kilku ciągników do daleko położonej stacji często wiązał się z wysokimi kosztami (specjalna laweta). Stąd nie brakowało przypadku użytkowania maszyn bez odpowiedniego zaświadczenia od diagnosty.

Reklama

Badanie techniczne poza stacją kontroli. Jakie pojazdy?

Nowe przepisy mają od 1 czerwca 2024 roku wdrożyć w życie możliwość wykonywania badań technicznych poza stacją kontroli w trzech przypadkach:

  • ciągnika rolniczego o maksymalnej prędkości nieprzekraczającej 40 km/h,
  • ciągnika gąsienicowego o maksymalnej prędkości do 40 km/h,
  • przyczepy przeznaczonej do łączenia z tymi pojazdami.

Warunki przeprowadzenia badania technicznego "w terenie" i niezbędny sprzęt

Rozporządzenie przewiduje też wymogi niezbędne do przeprowadzenia badania technicznego w infrastrukturze innej niż stanowisko kontrolne w SKP, np. w gospodarstwie u rolnika. Stąd przedsiębiorca prowadzący stację powinien posiadać właściwy sprzęt, dzięki któremu uprawniony diagnosta przeprowadzi badanie techniczne pojazdów. Lista wyposażenia obejmuje m.in.:

  • urządzenie do podnoszenia osi pojazdu o udźwigu 115 kN, w wersji mobilnej wraz z zestawem podkładów do stabilizacji pojazdu podczas badania technicznego lub urządzenie do wymuszania szarpnięć kołami jezdnymi pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t i powyżej, w wersji mobilnej;
  • ekran do oceny ustawienia świateł i miernik światłości do oceny światłości świateł pojazdu.

Do tego badanie techniczne musi być wykonane na twardym podłożu. Na koniec diagnosta w polu "Uwagi" powinien wpisać adres, pod którym przeprowadził badanie. Czyli od 1 czerwca 2024 roku będzie super? Nie do końca.

Kiedy zmiany w badaniach technicznych? Podali datę, ale…

Zamęt wprowadza inny dokument zamieszczony w RCL. Justyna Jaskólska, wicedyrektor departamentu prawa środowiska i infrastruktury w Rządowym Centrum Legislacji zauważa, że: Z uwagi na aktualny stan prac nad projektem oraz fakt, że podlega ono notyfikacji technicznej tak określony termin wejścia w życie budzi istotne zastrzeżenia.

Tablica rejestracyjna / Shutterstock