Kontrolerzy Inspekcji Handlowej na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdzili cztery rodzaje paliw ciekłych dostępnych na rynku: benzynę, olej napędowy, gaz LPG, biopaliwa.

Reklama

W przypadku 1023 próbek paliw pobranych losowo na 1023 stacjach w 2019 r. wymagań nie spełniało 1,37 proc. (rok wcześniej – 1,90 proc.). Podobnie jak w 2018 r., nieprawidłowości częściej dotyczyły oleju napędowego (1,86 proc) niż benzyny (1,01 proc.).

Największe odstępstwa od norm stwierdzono w trzech województwach: podlaskim – 5,88 proc., zachodniopomorskim – 5,66 proc. i kujawsko-pomorskim – 4,92 proc. zbadanych próbek.

Lista stacji paliw skontrolowanych od 14 stycznia do 31 grudnia 2019
pobierz plik

Żadnych próbek nie zakwestionowano w województwach: lubelskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, opolskim, podkarpackim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim.

Przeprowadzone w 2019 r. losowe badania jakości gazu skroplonego (LPG) wykazały nieprawidłowości w przypadku 0,60 proc. sprawdzonych próbek (rok wcześniej było to 1,43 proc.).

Lista stacji LPG skontrolowanych od 14 stycznia do 31 grudnia 2019
pobierz plik

Nalot na nieuczciwe stacje paliw

Kontrolerzy sprawdzili też stacje, na które skarżyli się kierowcy. Z pobranych 658 próbek oleju napędowego i benzyny na 520 stacjach inspektorzy zakwestionowali 2,74 proc. (nastąpiła poprawa, bo rok wcześniej było to 6,63 proc.).

Zastrzeżenia częściej dotyczyły oleju napędowego – 4,46 proc. próbek (rok wcześniej – 9,98 proc.). W przypadku benzyny, kontrola w 2019 r. nie ujawniła nieprawidłowości (rok wcześniej 0,82 proc.). W ramach kontroli gazu LPG inspektorzy zakwestionowali 1,92 proc. próbek, a więc nastąpiła nieznaczna poprawa w stosunku do 2018 r., gdy było to 2 proc.

Najwięcej odstępstw od wymagań jakościowych paliw ciekłych było w województwach: zachodniopomorskim (13,64 proc.) i lubuskim (13,04 proc.).

Tankowanie auta na stacji paliw / dziennik.pl

Jak szkodzi paliwo złej jakości?

W przypadku oleju napędowego najczęściej kwestionowanymi parametrami były: tzw. stabilność oksydacyjna, czyli odporność na utlenianie podawana w godzinach.

Eksperci tłumaczą, że utlenianie objawia się mętnieniem paliwa i powstawaniem osadów żywicznych w zbiorniku i systemie zasilania. Prowadzić to może m.in. do zatykania filtrów paliwa, zanieczyszczenia zaworów wtryskowych oraz innych usterek układu paliwowego.

Jeśli chodzi o benzynę, to kontrolerzy najczęściej ujawniali przypadki niedotrzymania wartości określonych dla parametru prężność par. Zdaniem ekspertów niespełnienie tego parametru może mieć wpływ na pogorszenie pracy silnika. Może on dławić się i gasnąć.

Drugim, najczęstszym uchybieniem były niewłaściwe parametry destylacji. Destylacja wpływa na płynność pracy silnika oraz jego zdolność do osiągnięcia maksymalnej mocy. Niedotrzymanie tego parametru prowadzi do niewłaściwego spalania oraz nadmiernego zużywania silnika.

Reklama

Po kontroli gazu LPG zastrzeżenia dotyczyły złych wyników badania działania korodującego na miedź, co grozi rdzewieniem niektórych elementów silnika.

Lepsze paliwo w 2019?

Inspektorzy zauważają, że czasie pierwszej kontroli w 2003 r. odsetek próbek paliw ciekłych niespełniających wymogów jakościowych wyniósł 30 proc. W kolejnych latach ilość nieprawidłowości stwierdzanych u przedsiębiorców wybranych losowo znacząco spadła i od 2015 r. utrzymuje się poniżej 3 proc.

– W efekcie kontroli Inspekcji Handlowej z roku na rok poprawia się jakość paliw ciekłych w Polsce. Wiele pracy zostało już wykonanej aby kierowcy mogli tankować najwyższej jakości paliwo – powiedział Tomasz Chróstny, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Naloty trwają, pierwsze wyniki z 2020 roku

Kontrolerzy podali także pierwsze wyniki kontroli jakości paliw przeprowadzonych w 2020 r. Dotyczą zarówno przedsiębiorców wybranych losowo, jak i tych, na których były skargi.

Od początku 2020 roku do końca maja Inspekcja Handlowa pobrała i zbadała łącznie 632 próbki paliw ciekłych, w tym 316 próbek oleju napędowego i 316 próbek benzyn. Wyniki? 22 próbki paliw ciekłych (3,48 proc.) nie spełniały wymagań jakościowych, w tym 20 próbek ON (6,33 proc.) i 2 próbki Pb 95 (0,63 proc.).

Lista stacji paliw skontrolowanych w 2020
pobierz plik

W przypadku gazu LPG od początku roku do końca maja 2020 roku pobrano i zbadano 133 próbki, 2 próbki nie spełniały wymagań jakościowych, co stanowi 1,77 proc.

Lista stacji LPG skontrolowanych w 2020
pobierz plik