Spadek blisko 2,5-procentowy widać w przypadku benzyny. "Trend ten widać już od kilku lat. Natomiast rośnie sprzedaż autogazu" - zaznacza Krzysztof
Romaniuk z POPiHN-u.

Reklama

Zużycie tego paliwa w ciągu pierwszych 3 kwartałów w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego wzrosło o 2 procent.

Krzysztof Romaniuk dodaje, że biorąc pod uwagę wzrost gospodarczy w naszym kraju należało się spodziewać informacji o większym zużyciu oleju napędowego, które jest głównym paliwem w naszym kraju. Tak się nie stało, na co według niego wpływ ma szara strefa na tym rynku. Polega ona głównie na wyłudzeniach podatku VAT.

Można przypuszczać, że zużycie paliw w całym 2014 roku będzie na zbliżonym poziomie w porównaniu z rokiem ubiegłym.