Zmiana gazu LPG z zimowego na letni na stacjach nie odbywa się z dnia na dzień. Nie ma nawet takiej potrzeby, ponieważ gaz zimowy ma lepsze parametry (w zakresie prężności) niż wymagane w okresie letnim. Inaczej jest przy przechodzeniu na gaz zimowy, czyli 1 grudnia. Tego dnia paliwo musi mieć już parametry wymagane zimą, zatem pierwsze dostawy zimowego autogazu odbywają się przed 1 grudnia - przypomina serwis gazeo.pl.

Reklama

Zmiana gazu na letni odbywa się z końcem marca, ponieważ od LPG nie są już wymagane takie parametry jak zimą. Temperatury otoczenia są już bowiem dużo wyższe, co powoduje, że tzw. prężność par jest większa. Właśnie ten parametr odpowiada za to, że LPG przemieszcza się ze zbiornika do dalszej części instalacji gazowej.

W zdecydowanej większości gazowych systemów zasilania (I, II, III i IV generacji) nie jest stosowana pompa LPG. Brak pompy paliwa oznacza, że LPG musi samoistnie przepływać przez poszczególne elementy gazowego układu zasilania. Musi zatem znajdować się pod pewnym nadciśnieniem. Wytwarza się ono pod wpływem temperatury otoczenia, która powoduje, że LPG w zbiorniku w pewnym stopniu odparowuje, a wytworzona na lustrem ciekłego autogazu poduszka gazowa wywiera nacisk na ciecz. W ten sposób wytworzone w zbiorniku nadciśnienie powoduje, że w momencie przejścia samochodu na zasilanie gazem (po otwarciu elektrozaworów w instalacji) ciekłe LPG pod jego wpływem przepływa do kolejnych elementów systemu gazowego.

Aby to zapewnić w każdych warunkach otoczenia (z uwagi na duże różnice temperatur pomiędzy okresem letnim i zimowym) zmienia się gatunek LPG. W ten sposób wymagane nadciśnienie w zbiorniku (zapewniające przepływ paliwa przez instalację gazową) występuje bez względu na temperaturę otoczenia.

Aby zachować nadciśnienie w zbiorniku na odpowiednim poziomie w okresie zimowym (przy niskich temperaturach otoczenia) zwiększa się w LPG zawartość propanu. Latem, kiedy temperatury otoczenia są wyższe nie trzeba już używać zwiększonej ilości droższego składnika LPG jakim jest propan. Często przekłada się to na obniżenie cen autogazu z nadejściem wiosny.

Parametry LPG jako paliwa silnikowego, także jego prężność, która odpowiada właśnie za odpowiednie ciśnienie w gazowym układzie zasilania regulują stosowne rozporządzenia ministra gospodarki. Określają one dokładnie jego właściwości, także sezonową zmianę gatunku mieszaniny propanu i butanu. Odstępstwo od tych wymagań jest przestępstwem ściganym z urzędu, a odpowiedzialność za jakość paliwa spoczywa na właścicielu stacji.