Kolejny fragment S19 w systemie Projektuj i Buduj

15 października 2021 r. GDDKiA podpisała umowę w systemie Projektuj i Buduj z wyłonioną w przetargu firmą Kolin İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret. Wartość tego kontraktu, uwzględniona w Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych do 2030 roku, wynosi ok. 665,2 mln zł.

Ważnym etapem w realizacji tej inwestycji jest uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Ta decyzja określa granice terenu przeznaczonego pod budowę drogi i umożliwia rozpoczęcie procedury odszkodowawczej za nieruchomości przeznaczone na potrzeby Skarbu Państwa. Postępowanie administracyjne w celu ustalenia wysokości odszkodowania będzie prowadzone przez Wojewodę Podlaskiego. Niezależni biegli, powołani przez niego rzeczoznawcy majątkowi, oszacują wartość nieruchomości, co posłuży jako podstawa do wydania decyzji odszkodowawczej. Ta decyzja będzie stanowiła podstawę dla GDDKiA do wypłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości.

Reklama

Trasa S19: odcinek w budowie ma ok. 25 km. Oto MAPA

Reklama

Odcinek Malewice – Chlebczyn będzie liczył ok. 25 km i stanowi najbardziej na południe wysunięty fragment trasy S19 na obszarze Podlasia. Trasa przekracza rzekę Bug i przechodzi na obszar województwa mazowieckiego w rejonie miejscowości Chlebczyn i Sarnaki. Nowa droga będzie omijać od zachodu Siemiatycze, kierując ruch tranzytowy z dala od miasta, a także przekroczy dolinę Bugu dzięki estakadzie o długości ponad 650 metrów.

Trasa S19: odcinek w budowie ma ok. 25 km. Oto MAPA / GDDKiA

Planowane są dwa węzły drogowe: Siemiatycze Północ, gdzie S19 będzie krzyżować się z drogą wojewódzką nr 690, oraz Siemiatycze Południe, gdzie S19 przetnie drogę krajową nr 62 w kierunku Drohiczyna i Sokołowa Podlaskiego. W trakcie budowy powstaną 24 mosty, wiadukty, estakady, przejścia dla zwierząt oraz 17 dużych przepustów. Cztery przejścia dla zwierząt zostały zaprojektowane nad samą drogą ekspresową. W planach na tym odcinku trasy S19 są również dwa Miejsca Obsługi Podróżnych: MOP Leszczki Wchód i MOP Leszczki Zachód, a także budowa nowego obwodu drogowego przy węźle Siemiatycze Południe.

Trasa S19 na terenie województwa Podlaskiego: jakie postępy?

Droga ekspresowa S19 w województwie podlaskim rozpocznie się na granicy z Białorusią i będzie miała łączną długość przekraczającą 177 km. Aby zrealizować ten projekt efektywnie, GDDKiA podzieliła podlaski fragment S19 na 15 krótszych odcinków, uwzględniając w tym również budowę obwodnicy Bielska Podlaskiego:

- Kuźnica – Sokółka, długość ok. 15,8 km (w tym 10,6 km S i 5,2 km dwujezdniowej GP), trwają prace budowlane;

- Sokółka – Czarna Białostocka, ok. 24,1 km, w przetargu – kontrola uprzednia;

- Czarna Białostocka – Białystok Północ, 13 km, w przetargu – kontrola uprzednia PUZP;

- Białystok Północ – Dobrzyniewo, ok. 8,8 km, w przetargu – kontrola uprzednia PUZP;

- Dobrzyniewo – Białystok Zachód, ok. 10,2 km, w realizacji - oczekiwanie na ZRID;

- Białystok Zachód – Białystok Księżyno, ok. 16,6 km, GDDKiA otrzymała nową DŚU;

- Białystok Księżyno – Białystok Południe, ok. 8 km S oraz ok. 13,8 km DK65, GDDKiA otrzymała nową DŚU;

- Białystok Południe – Wojszki, ok. 11,2 km, GDDKiA otrzymała nową DŚU;

- Wojszki – Deniski (most na Narwi z dojazdami) ok. 3,9 km, GDDKiA otrzymała nową DŚU, w przygotowaniu;

- Deniski – Haćki, ok. 6,6 km, w realizacji – oczekiwanie na ZRID;

- Haćki – Bielsk Podlaski Zachód, ok. 11,2 km, w realizacji – wydana decyzja ZRID, trwa budowa;

- Bielsk Podlaski Zachód – Boćki, ok. 12,2 km, w realizacji – wydana decyzja ZRID, trwa budowa;

- Boćki – Malewice, ok. 15,9 km, w realizacji – wydana decyzja ZRID, trwa budowa;

- Malewice – Chlebczyn, ok. 25,1 km, w realizacji – uzyskano ZRID;

- Obwodnica Bielska Podlaskiego w ciągu DK66, ok. 2,8 km (GP), w realizacji – oczekiwanie na ZRID.

Via Carpatia w budowie / GDDKiA