Tunel w ciągu drogi ekspresowej S3 osiągnął półmetek – pochwaliła się Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Odcinek między Bolkowem a Kamienną Górą oznaczony jako TS-23 będzie składać się z dwóch naw. Lewa (wschodnia) to 2301,88 m długości, a prawa (zachodnia) 2272,20 m. Przewidziano też osiem przejść ewakuacyjnych poprzecznych i jeden przejazd awaryjny w środku tunelu. 

Reklama

– Zaawansowanie na nitce wschodniej wynosi obecnie 52,7 proc., a na nitce zachodniej - 50,09 proc. Tempo drążenia tunelu wynosi średnio ok. 252 m miesięcznie dla obu naw łącznie – podała GDDKiA. Poza wydrążeniem połowy tunelu drogowcy zajęli się wykonaniem dwóch z ośmiu przejść poprzecznych, łączących obie nawy tunelu. Przejście nr 7 jest już gotowe, a nr 8 na ukończeniu.

Tunel w ciągu drogi ekspresowej S3 / GDDKiA
Tunel w ciągu drogi ekspresowej S3 / GDDKiA

Tunel S3 drążony austriacką metodą

Reklama

– Tunel TS-26 drążony jest nową austriacką metodą NATM, która została wybrana m.in. ze względu na budowę geologiczną górotworu, duży przekrój poprzeczny tunelu oraz jego długość – wyjaśnia drogowa dyrekcja. Metoda te polega na dążeniu do wykorzystania możliwie w jak największym stopniu efektu samonośności górotworu, będącego podstawowym elementem obudowy wstępnej. Najważniejszymi czynnościami są tu prawidłowe wykonanie wyłomu, wykorzystanie naturalnego rozkładu naprężeń oraz bezzwłoczne wykonanie obudowy wstępnej.

Drogowcy spodziewają się, że przy zachowaniu dotychczasowego tempa prac przebiją tunel w pierwszej połowie 2022 r. Obecnie na obiekcie TS-26 pracuje dziennie średnio ok. 81 maszyn i ok. 90 pracowników.

Tunel w ciągu drogi ekspresowej S3 / GDDKiA
Tunel w ciągu drogi ekspresowej S3 na Dolnym Śląsku / GDDKiA

Droga S3 i krótszy tunel TS-32

W biegu trasy S3 powstaje także krótszy tunel TS-32, który jest wykonywany metodą górniczą w technologii Cut&Cover, czyli w tzw. otwartym wykopie. Drogowcy zakończyli już prace związane z wykonaniem wykopu oraz zabezpieczeniem skarp. Teraz zajęli się realizacją betonowych segmentów tunelu – powstało 8 szt. z 27 docelowych.

Tunel w ciągu drogi ekspresowej S3 / GDDKiA

Droga ekspresowa S3 - kiedy koniec budowy?

Wartość całej budowanej drogi ekspresowej S3 od Bolkowa do Lubawki szacuje się na prawie 2,5 mld zł. Inwestycja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Umowny termin zakończenia robót to II połowa 2023 roku.

Tunel w ciągu drogi ekspresowej S3 na Dolnym Śląsku / GDDKiA
Tunel w ciągu drogi ekspresowej S3 na Dolnym Śląsku / GDDKiA
Tunel w ciągu drogi ekspresowej S3 na Dolnym Śląsku / GDDKiA
Tunel w ciągu drogi ekspresowej S3 na Dolnym Śląsku / GDDKiA
Tunel w ciągu drogi ekspresowej S3 na Dolnym Śląsku / GDDKiA
Tunel w ciągu drogi ekspresowej S3 na Dolnym Śląsku / GDDKiA
Tunel w ciągu drogi ekspresowej S3 na Dolnym Śląsku / GDDKiA