Fotoradary są instalowane w miejscach, w których ze względów bezpieczeństwa należy wprowadzić ograniczenie prędkości w danym punkcie. Lokalizacje wybiera się na podstawie metodologii opracowanej przez ekspertów z Politechniki Gdańskiej oraz Krakowskiej. A określa ona m.in. poziom zagrożenia wypadkami z uwzględnieniem aspektów infrastrukturalnych i technicznych.

Reklama

Według informacji CANARD – Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym w procedurze kwalifikacji miejsc, które mają zostać objęte nadzorem uczestniczy mnóstwo podmiotów, które są odpowiedzialne za jakość dróg oraz bezpieczeństwo ruchu. Zalicza się do nich GITD – Główny Inspektorat Transportu Drogowego, policja, samorządy lokalne oraz zarządcy dróg, którzy zgłaszają swoje analizy lub obserwacje względem występowania niebezpiecznych zachowań uczestników ruchu drogowego.

Stacjonarne urządzenia rejestrujące lub ich obudowy są instalowane lub usuwane przez zarządców dróg na wniosek Głównego Inspektora Transportu Drogowego albo z inicjatywy własnej, pod warunkiem posiadania zgody GITD. Reguluje to art. 20b ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. Z 2018 r., poz 2068, z późn. zm.).

Jak kierowcy reagują na fotoradar?

– System Yanosik skupia średnio 2 mln aktywnych kierowców w miesiącu, co daje nam wiarygodną próbę badania. W analizie zachowań kierowców przed i za stacjonarnym punktem kontroli prędkości uwzględniliśmy wszystkie fotoradary w Polsce. A jako miernik zachowań kierowców przyjęliśmy zmianę średniej prędkości w okolicach fotoradarów. W ten sposób sprawdziliśmy czy kierowcy redukują swoją prędkość, a jeśli tak to o ile km/h – powiedziała Magda Zglińska, reprezentująca operatora systemu Yanosik. – Taka analiza pokazała nam ciekawą tendencję: znaczna większość kierowców, bo ponad 80 proc., przy miernikach prędkości jeździ wolniej niż obowiązujące na danym odcinku ograniczenia – dodała.

Kierowcy w odległości od 800 m do 650 m przed fotoradarem jadą nieco szybciej – maksymalnie o 2 km/h od aktualnego ograniczenia prędkości.

Reklama

Z kolei w okolicach 500 m przed stacjonarnym punktem pomiaru, prędkość zaczyna ona spadać poniżej obowiązującego limitu, nawet do 30 km/h.

Liczba fotoradarów w Polsce

– Na podstawie wewnętrznych danych prześledziliśmy liczbę fotoradarów, które znajdowały się na polskich drogach w latach od 2018 roku do 2021 i przygotowaliśmy zestawienie porównujące ich rozmieszczenie z podziałem na województwa. Oczywiście musimy mieć świadomość, że liczby te maleją lub rosną, w zależności od działań podejmowanych przez GITD. W niektórych województwach liczba fotoradarów mogła zmaleć na przestrzeni lat, a w innych z kolei wzrosnąć – powiedziała Julia Langa, reprezentująca operatora systemu Yanosik.

Liczba fotoradarów w Polsce / Yanosik

- Na przestrzeni czterech ostatnich lat liczba fotoradarów wzrosła o 15 urządzeń. W 2018 roku w całej Polsce zainstalowanych było 430 mierników, a obecnie jest ich już 445 - wyliczyła Julia Langa.

Z raportu wynika, że w ciągu ostatnich czterech lat najwięcej nowych fotoradarów pojawiło się w województwie mazowieckim (+4 szt.), małopolskim (+5 szt.), lubelskim (+4 szt.), podkarpackim (+3 szt.), zachodniopomorskim (+2 szt.), świętokrzyskim (+1 szt.) i lubuskim (+1 szt.)

Ich liczba zmalała w województwie kujawsko-pomorskim (-4 szt.), wielkopolskim (-2), pomorskim (-2 szt.), warmińsko-mazurskim (-2 szt.), podlaskim (-1 szt.) i opolskim (-1 szt.)

Liczba fotoradarów nie uległa zmianom na przestrzeni ostatnich czterech lat w województwie dolnośląskim - zlokalizowano tam 22 urządzenia do pomiaru prędkości jazdy.

Co ciekawe, w województwie śląskim widać duże zmiany w liczbie mierników, gdzie w 2018 roku było ich 34, następnie liczba ta zmalała w 2019 (32 szt.) i 2020 roku (33 szt.), a w 2021 roku wzrosła do 35 urządzeń. Podobnie wyglądała sytuacja w województwie łódzkim, w którym w 2018 roku znajdowało się 31 fotoradarów, natomiast w 2019 już 28, w 2020 30, a obecnie jest ich ponownie 31.

Nowe fotoradary - gdzie będą ustawione?

To jednak nie koniec zmian w liczbie fotoradarów. CANARD od IV kwartału 2020 roku realizuje instalację 26 nowych urządzeń w poszczególnych województwach.

Nowe fotoradary mają pojawić się w województwach:

 • łódzkim (2),
 • dolnośląskim (2),
 • lubelskim (2),
 • mazowieckim (3),
 • małopolskim (4),
 • wielkopolskim (2),
 • pomorskim (2),
 • kujawsko-pomorskim (1),
 • świętokrzyskim (3),
 • lubuskim (1),
 • opolskim (2),
 • zachodniopomorskim (1),
 • podlaskim (1).

Z czego w województwie łódzkim jeden z fotoradarów już działa w Radomsku, podobnie jak w Zachodniopomorskim w Sianowie. W 2020 roku uruchomione zostały również fotoradary w Szczecinie (woj. zachodniopomorskie), Moderówce (gmina Jedlicze, woj. podkarpackie) oraz w Brzezinach (woj. lubelskie).

Mandat / Shutterstock