Wiceminister Infrastruktury i Budownictwa Jerzy Szmit podkreślił, że realizowany obecnie program budowy dróg ma za zadanie – jako jeden z głównych celów – likwidację "wykluczenia komunikacyjnego" Polski wschodniej. Przypomniał, że wiosną przyszłego roku ruszą prace, które mają doprowadzić do zakończenia budowy drogi ekspresowej S17 z Lublina do Warszawy i zapowiedział dalsze inwestycje na budowie drogi ekspresowej S19, Via Carpathia.

Reklama

- Ten ogromny program drogowy, który dziś realizujemy, przyniesie to, co dla nas jest celem najważniejszym, spójność komunikacyjną Polski, ale też kończenie z wykluczeniem komunikacyjnym Polski Wschodniej, które jeszcze do niedawna było tak dotkliwe. Mam przekonanie, poparte też decyzjami, że niedługo, w ciągu kilku lat, ta sytuacja się zmieni - powiedział Szmit.

Szef Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Jacek Bojarowicz, podkreślił, że Via Carpathia i drogi łączące Polskę Wschodnią ze stolicą były projektowane już w 2007 r. w celu aktywizacji gospodarczej tych terenów.

GDDKiA

- Będziemy się starali, żeby te drogi, które będziemy tutaj budować, były nie gorsze niż na ścianie zachodniej i w centrum, ponieważ to jest jeden kraj i użytkownik powinien mieć jednakowy standard podróżowania po tej samej klasie drogi - zapewnił Bojarowicz.

Nowy odcinek obwodnicy ułatwi przejazd drogą S19 łączącą Lublin z Rzeszowem i Białymstokiem. Dotychczas przejazd przez miasto na tym kierunku zajmował kierowcom około pół godziny, teraz ten czas skróci się do kilkunastu minut, będzie wygodniejszy i bezpieczniejszy.

Oddany do użytku odcinek prowadzi od węzła Lublin Węglin w podlubelskiej Konopnicy, do węzła Lublin Sławinek (skrzyżowanie dróg S12, S17 i S19), gdzie łączy się z oddanym dwa lata temu północno-wschodnim fragmentem obwodnicy. W ten sposób z miasta wyprowadzone zostały wszystkie drogi krajowe, które dotąd przebiegały ulicami Lublina.

Reklama

Zachodnia obwodnica Lublina jest dwujezdniową drogą ekspresową z dwoma pasami ruchu oraz rezerwą terenu na trzeci pas. Na odcinku powstało dwanaście obiektów inżynierskich: wiadukty i mosty, kładka dla pieszych i rowerzystów oraz przejście dla dużych zwierząt. Na tym odcinku obwodnicy znajduje się także węzeł Lublin Szerokie, stanowiący skrzyżowanie z drogą wojewódzką 830, prowadzącą do Nałęczowa.

Starania o budowę zachodniej obwodnicy Lublina trwały kilkanaście lat. Towarzyszyły temu liczne protesty mieszkańców terenów, po których miała przebiegać nowa droga; rozpatrywano siedem wariantów przebiegu trasy. Spory ostatecznie zakończył w 2012 r. wojewódzki sąd administracyjny w Warszawie, który oddalił skargi mieszkańców.

Wykonawcą zachodniej obwodnicy była firma Budimex. Całkowity koszt realizacji projektu to blisko 620 mln zł. Inwestycja powstała przy dofinansowaniu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, które wyniosło około 274 mln zł.