Szefowa rządu wyjaśniła, że po 55 milionów złotych wyłożą Warszawa oraz rząd - z rezerwy celowej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Po tej deklaracji ze strony Ewy Kopacz prezydent stolicy zapewniła ją, że naprawa zakończy się do końca roku.

Reklama

Początkowo szacowano, że remont Mostu Łazienkowskiego może potrwać nawet kilkanaście miesięcy.