Polscy kierowcy, podkreśla gość radiowej Jedynki, dzięki tym urządzeniom bardziej dostosowują się do ograniczeń prędkości. To z kolei - wyjaśnia Marcin Flieger - przekłada się na wzrost bezpieczeństwa jazdy.

Kiedy zaczynaliśmy funkcjonowanie w lipcu 2011 roku, każde nasze urządzenie średnio wykonywało 64 zdjęcia na dobę. Tyle osób przekraczało dopuszczalną prędkość - mówił w Jedynce Flieger.

Jak dodał, teraz urządzenia rejestrują kilka wykroczeń w ciągu doby, a zdarza się, że żadnego. Przekłada się to wyraźnie, według dyrektora Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym, na spadek liczby wypadków i zabitych na drogach

Jak tłumaczył Marcin Flieger, na wzrost bezpieczeństwa na drogach mają także wpływ inne czynniki: miedzy innymi polepszenie infrastruktury drogowej oraz kampanie edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa jazdy.