"Po przetargach rozpisanych we wrześniu i październiku tego roku na poszczególne części podlaskiej S8, przyszedł wreszcie czas na odcinek ostatni - ma on 14,9 km. Zaplanowany został - tak jak poprzednie - jako dwujezdniowa droga ekspresowa z jednym węzłem Szumowo, czternastoma obiektami inżynierskimi, drogami serwisowymi oraz elementami z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także urządzeniami ochrony środowiska" - czytamy w komunikacie GDDKiA.

Reklama

Tym samym wszystkie planowane do realizacji fragmenty S8 na Podlasiu są już objęte postępowaniami przetargowymi, a ich realizacja planowana jest na lata 2014-2017, podano również.

Ogłoszone postępowanie ma tryb przetargu ograniczonego (maksymalnie 20 wykonawców w postępowaniu). Kryteriami oceny ofert będą cena (waga 90%), termin realizacji (5%) oraz gwarancja jakości (5%).

Wykonawcy zaproszeni do składania ofert będą zobowiązani do wniesienia wadium w wysokości 4 mln zł. Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawcy mogą składać do 8 stycznia 2014 r.