Ponad 100 bramownic wybudowano w Polsce z przemyconej stali, ustaliła Najwyższa Izba Kontroli. Surowiec został sprowadzony do kraju na podstawie sfałszowanej dokumentacji, która dopuściła go na rynek europejski.

Reklama

>>>Bramownice viaToll z przemycanego surowca? Tak wyglądał proceder

Jak podkreśla Krzysztof Kwiatkowski, prezes NIK, wykazano się nadzwyczajną staranną kontrolą: Bramownice, które zostały wykonane z tej stali były poddane oględzinom kontrolerów NIK. To co nas zaniepokoiło to widoczne już pęknięcia, rysy na elementach stalowych, w szczególności na spawach tych bramownic.

NIK krytycznie ocenił budowanie bramownic w oparciu o regulację uznającą je za urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przychyla się do opinii, że powinny one być stawiane w ramach przepisów prawa budowlanego. To wymaga dodatkowych procedur, ale jednocześnie podnosi bezpieczeństwo i gwarancję prawidłowości wykonania.

NIK poinformował o wynikach swoich kontroli podmioty odpowiedzialne: Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, jak i Urząd Nadzoru Budowlanego. Ten ostatni ma przedstawić swoje wnioski jeszcze w tym miesiącu.