"Puls Biznesu" wyjaśnia, że w nowej perspektywie Unia chciałaby przeznaczyć 60 procent przyznanych Polsce funduszy na kolej i 40 procent na drogi. Rząd jednak stara się odwrócić wskaźniki.

Reklama

Nie ma oficjalnego unijnego dokumentu nakazującego podział według wskaźników podziału funduszy na korzyść kolei. Staramy się przekazać więcej na drogi, niż na kolej, bo doświadczenia ostatnich lat pokazują, że sprawniej potrafimy wykorzystać unijnej dotacje na drogi niż na kolej - mówi gazecie wiceminister rozwoju regionalnego Adam Zdziebło. Dodaje, że rada ministrów planuje uzgodnienie podziału do końca roku.