"Powstanie kolejny odcinek drogi ekspresowej S-7 w regionie świętokrzyskim. Tym razem fragment popularnej 'siódemki' będzie realizowany od węzła Chęciny do węzła Jędrzejów. Nowa dwujezdniowa droga ekspresowa będzie miała długość ok. 21,5 km i połączy wybudowaną obwodnicę Kielc z istniejącą obwodnicą wschodnią Jędrzejowa" - czytamy w komunikacie kieleckiego oddziału GDDKiA.

Reklama

W ramach zadania powstaną trzy dwupoziomowe węzły drogowe: "Tokarnia", "Brzegi", "Mnichów", a także infrastruktura zapewniająca bezpieczeństwo podróżujących jak również związana z ich obsługą tj. dwa miejsca obsługi podróżnych: MOP "Smyków" i MOP "Podlesie", podano również.

Z kolei lubelski oddział GDDKiA podaje, że "ogłoszony przetarg rozpoczyna proces budowy drogi ekspresowej S17 od istniejącego węzła Kurów Zachód w stronę Warszawy wraz z dojazdem do mostu na Wiśle w Puławach. Do końca roku rozpisane zostaną przetargi na pozostały odcinek S17 od węzła Lubelska pod Warszawą do granicy województw. W efekcie w 2018 roku będzie można ekspresowo dojechać ze stolicy do Lublina, a także ominąć Puławy".

Przetarg dotyczy budowy trasy od granicy województw mazowieckiego i lubelskiego do węzła Skrudki (długość ok. 20,2 km) oraz od węzła Skrudki do funkcjonującego już węzła Kurów Zachód (ok. 13,2 km). Obejmuje też budowę dojazdu od węzła Kurów Zachód do mostu w Puławach (długość ok. 11,8 km). W ramach tej inwestycji dobudowana zostanie druga jezdnia (ok. 1,3 km) do istniejącej wraz z wiaduktem nad linią kolejową oraz odcinek nowej trasy (ok. 10,5 km).

Przetargi mają charakter ograniczony, w których do drugiego etapu zostanie zakwalifikowanych maksymalnie 20 wykonawców. W obu kryterium oceny ofert będzie nie tylko cena (90%) ale również termin wykonania (5% za skrócenie realizacji robót budowlanych z 25 do 22 miesięcy) oraz okres gwarancji ( 5% za wydłużenie z 5 do 10 lat).