Specjaliści polski sposób budowania autostrad nazywają bizantyjskim. Wskazują na takie kosztowne i niepotrzebne rozwiązania, jak budowa autostrady, mającej po dwa pasy ruchu w jedną stronę i pozostawianie rezerwy na trzeci pas. Takie budowanie ma sens, jeśli w ciągu 10 - 15 lat konieczne będzie uruchomienie trzeciego pasa.

Prognozy pokazują natomiast, że na większości odcinków nastąpi to później. Wówczas wiele wykonywanych obecnie robót trzeba będzie zacząć od początku - czytamy w gazecie. Według GDDKiA, koszt budowy kilometra autostrady wynosi w Polsce 9,60 milionów euro. W Niemczech - 8,24 milionów euro.