"Jest to kolejne działanie przybliżające dokończenie całego odcinka autostrady A1, po tym jak GDDKiA wypowiedziała umowę firmie Alpine Bau z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Stało się to konieczne, gdyż firma Alpine Bau zaprzestała wywiązywania się z podpisanego przez siebie w lipcu 2012 roku porozumienia o wdrożeniu programu naprawczego zgodnie z decyzją ŚWINB w Katowicach, nakazującego wykonawcy przeprowadzenie robót naprawczych na moście w Mszanie" - głosi komunikat GDDKiA.

Reklama

Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego, w którym jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie cena. Otwarcie ofert nastąpi 28 sierpnia br., a kwota wadium wynosi 200 tys. zł.

Termin realizacji zamówienia wynosi do 7 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy. GDDKiA wymaga, aby w terminie do 2 miesięcy od daty zawarcia umowy, wykonawca uzyskał przejezdność dla pierwszych 11 km tego odcinka autostrady oraz wykonał wszelkie roboty dla obiektów mostowych w Mszanie niezbędnych do ich oddania do użytkowania.

Wdrożenie programu naprawczego było konsekwencją awarii na moście w Mszanie spowodowanych błędami wykonawczymi i nie dotrzymywaniem rygorów technologicznych przez Alpine Bau.