Pieniądze na realizację obu projektów pochodzą z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. GDDKiA 31 sierpnia br. podpisała umowy o dofinansowanie.

Reklama

Budowa odcinka drogi ekspresowej S8 będzie kosztowała prawie 5,4 mld zł, natomiast dofinansowanie wynosi 3,1 mld zł. Realizacja tej inwestycji rozpoczęła się w połowie 2011 roku, a zakończenie robót przewidziane jest w drugim kwartale 2014 roku.

W ramach tej inwestycji powstaje odcinek drogi ekspresowej S8 pomiędzy węzłem Wieluń a węzłem Łódź Południe o długości 104 km. Projekt obejmuje również budowę łącznika z obwodnicą Pabianic o długości 3,3 km oraz budowę zachodniej obwodnicy miasta Sieradz o długości 6 km. Projekt zakłada też przebudowę drogi krajowej nr 14 o długości ponad 1 kilometra.

Oprócz drogi ekspresowej ma być wybudowanych 97 obiektów inżynieryjnych (79 wiaduktów, 11 mostów, 1 estakada, 5 kładek dla pieszych oraz 1 przejazd gospodarczy ). Powstanie 11 węzłów drogowych, 10 miejsc obsługi podróżnych, drogi dojazdowe i serwisowe, przepusty dla zwierząt. Zaplanowano też przebudowę dróg poprzecznych krzyżujących się z drogą ekspresową, tak by dostosować obecny układu komunikacyjny do przebiegu S8.

Wartość drugiego projektu, dotyczącego budowy obwodnicy Pabianic, wynosi prawie 680 mln zł. Unijne dofinansowanie to ponad 443 mln zł. Realizacja tej inwestycji rozpoczęła się w połowie czerwca 2010 roku, a zakończono ją w końcu czerwca 2012 r.

W ramach inwestycji wybudowano obwodnicę Pabianic w ciągu drogi ekspresowej S14 oraz drogi krajowej nr 14 bis o długości ok. 15 km. Przedsięwzięcie objęło także: budowę 16 obiektów inżynieryjnych (13 wiaduktów, 2 mostów oraz 1 duże przejście dla zwierząt), przepustów, 3 węzłów drogowych. Powstały również łącznice, drogi dojazdowe, ekrany akustyczne, przebudowano część istniejących dróg, tak by dostosować je do nowych rozwiązań komunikacyjnych.