Kierowcy podróżujący drogą krajową nr 2 od zachodu Mińska Mazowieckiego wjadą na nową trasę w okolicy wsi Choszczówka, natomiast jadący od wschodu - w okolicach wsi Ryczołek. Według wyliczeń GDDKiA, skorzystanie z obwodnicy skróci czas podróży o ponad pół godziny.

Reklama

Na drogach dojazdowych będą wciąż trwały prace wykończeniowe, ale nie utrudnią one ruchu na ciągu głównym trasy - zapewnia GDDKiA w komunikacie. Ostateczny odbiór inwestycji odbędzie się po zakończeniu robót wykończeniowych.

Obwodnica Mińska Mazowieckiego została wydzielona z realizacji budowy A2. Jak argumentuje GDDKiA, chodziło o jak najszybsze wybudowanie trasy, aby poprawić na tym odcinku bezpieczeństwo w ruchu drogowym i przenieść ruch tranzytowy - w tym przede wszystkim ruch pojazdów ciężkich - poza centrum miasta. Każdego dnia przez Mińsk Mazowiecki przejeżdża 26 tys. pojazdów, w tym 7 tys. pojazdów ciężkich.

W ramach budowy obwodnicy powstały 3 węzły drogowe (Mińsk Mazowiecki, Jakubów, Kałuszyn), 4 wiadukty w ciągu A2, 10 wiaduktów w ciągu dróg poprzecznych i serwisowych, 1 obiekt mostowy, 1 kładka dla pieszych, 13 przepustów, 2 miejsca obsługi podróżnych, 3 place pod stacje poboru opłat oraz 35 km dróg dojazdowych.