Właśnie zakończyły się konsultacje społeczne projektu rozporządzenia resortu transportu. Do 23 maja kilkanaście instytucji samorządowych, pozarządowych i podmiotów prywatnych miało czas na przygotowanie opinii w tej sprawie. Resort transportu ma już tylko tydzień na wprowadzenie przepisów rozporządzenia w życie.

Reklama

Od 1 czerwca mają być pobierane opłaty za przejazd autostradą A4 między Gliwicami a Wrocławiem. Opłata za przejazd tym odcinkiem wyniesie 10 gr za kilometr dla aut osobowych i 5 gr za km dla motocykli. Odcinek ma ok. 164 km. Gliwiccy samorządowcy od lat apelują o zwolnienie z opłat 17-kilometrowego odcinka autostrady pomiędzy węzłami Sośnica i Kleszczów. Przekonują, że pełni on funkcję obwodnicy Gliwic i konurbacji górnośląskiej.

Zgodnie z projektem rozporządzenia, ten odcinek będzie bezpłatny. Projekt był m.in. konsultowany z ekspertami Polskiego Kongresu Drogowego, którzy w opinii przesłanej do resortu transportu poparli proponowane zmiany. "Jest to zgodne z rozwiązaniami stosowanymi w innych krajach europejskich, w których na odcinkach dróg, na których przeplata się ruch tranzytowy ze wzmożonym ruchem lokalnym w aglomeracjach, rezygnuje się z pobierania opłat. Rozwiązanie to wychodzi również naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i samorządu Gliwic" - powiedział w imieniu Kongresu Tomasz Orłowski.

Eksperci PKD zarekomendowali, by sprawa opłat na odcinkach dróg płatnych przebiegających w pobliżu aglomeracji miejskich została uregulowana ogólnym zapisem. "Chodzi o uzależnienie pobierania opłat od spełnienia określonych parametrów, np. wielkości aglomeracji i odległości autostrady od niej. W innym przypadku każdorazowa zmiana rozporządzenia prowadzić będzie do targów między administracją rządową i reprezentantami lokalnych społeczności" - uważa Orłowski.

Rozwiązanie pozytywnie zaopiniowała też Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa i Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP. Projekt rozporządzenia trafił też instytucji samorządowych, m. in. do Unii Metropolii Polskich, Związku Miast Polskich i Związku Powiatów Polskich. Ze względu na ekspresowe tempo konsultacji większość z nich nie zdołała jednak przygotować opinii w oczekiwanym przez resort transportu terminie - podał gliwicki magistrat.

Reklama

Projekt rozporządzenia zakłada wprowadzenie na gliwickim odcinku autostrady tzw. biletu zerowego. Kierowcy wjeżdżający na nią jednym z gliwickich węzłów (w Sośnicy, Bojkowie, Ostropie lub Kleszczowie) i później zjeżdżający jeszcze na tym samym odcinku, pobieraliby bilet, za który nie musieliby uiszczać opłaty. W przypadku kontynuowania podróży poza tym odcinkiem, opłata byłaby już naliczana. Rozporządzenie ma wejść w życie dzień po podpisaniu.