Jak podali przedstawiciele spółki, na tym odcinku autostrady do wykonania zostały: oznakowanie poziome i prace porządkowe. Swoje kontrole rozpoczęły straż pożarna i sanepid.

Reklama

"Po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie od Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podejmie decyzję o oddaniu trasy do ruchu. Wszystko wskazuje na to, że A1 zostanie udostępniona kierowcom przed kontraktowym terminem zakończenia prac, tj. przed 16 czerwca" - podał Budimex.

Jeżeli udałoby się jeszcze przyspieszyć ten termin o kilka dni oznaczałoby to, że kierowcy mogliby wykorzystać ten odcinek A1 podróżując przez aglomerację śląską w drodze na rozpoczynające się 8 czerwca Euro 2012. Warunkiem byłoby uzyskanie w tym samym czasie przejezdności budowanego przez spółkę Dragados sąsiedniego odcinka A1 z miejscowości Wieszowa do Piekar Śląskich (ok. 12 km).

Jak sygnalizują drogowcy, o ile odcinek Wieszowa-Piekary pewnie nie będzie jeszcze wtedy gotowy, to być może uda się doprowadzić do tego, by stał się "przejezdny". Bez przeszkód powinno zaś odbyć się - jeszcze przed Euro 2012 - dopuszczenie do ruchu krótkiego łącznika od węzła A1 w Pyrzowicach do prowadzącej do lotniska - od Katowic i Sosnowca - ekspresowej trasy S1

Wówczas można by było bezkolizyjnie przejechać z gliwickiego węzła A1 i A4 w Sośnicy do węzła prowadzącej w stronę Warszawy drogi nr 1 w Podwarpiu pod Siewierzem. Trasa ta wiodłaby autostradą A1 do Pyrzowic i dalej S1. Na węźle w Sośnicy stanęły już kierujące tamtędy strzałki z logo Euro 2012 - na Warszawę i Gdańsk.

Obecnie w woj. śląskim można przejechać ok. 50 km z 92 km autostrady A1 - od węzła Świerklany pod Wodzisławiem Śląskim przez węzeł Sośnica (łączący A1 z A4 i DK44) do węzła Zabrze Północ obok Wieszowy.

Przed Euro 2012 nie zakończy się budowa 18 km autostrady A1 ze Świerklan do granicy z Czechami w Gorzyczkach. W marcu aneksowano kontrakt z wykonawcą tego odcinka - austriacką firmą Alpine Bau - przedłużając termin wykonania wszystkich objętych umową robót o 115 dni, czyli do 26 lipca.

Na razie nie wiadomo, czy z otwarciem tego odcinka uda się zmieścić w przedłużonym terminie. 10 kwietnia śląski wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego wstrzymał roboty na powstającym tam moście autostradowym MA532. Jako powód wskazał "wykonywanie robót w sposób mogący spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub zagrożenie mienia". Obecnie zażalenie GDDKiA na to postanowienie rozpatruje Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Reklama

Budimex przypomniał w środowym komunikacie, że wartą 1,5 mld zł umowę na budowę A1 między Piekarami a Pyrzowicami podpisano w lipcu 2009 r. W ramach kontraktu, poza ponad 16 km autostrady, powstały dwa węzły autostradowe: Pyrzowice i Piekary, 19 obiektów mostowych (osiem wiaduktów drogowych, osiem wiaduktów autostradowych, dwa mosty autostradowe i jeden wiadukt kolejowy), drogi dojazdowe oraz dwa miejsca obsługi podróżnych.

Spółka zaakcentowała, że autostrada została zbudowana w specyficznym miejscu - na terenach górniczych. Na niektórych odcinkach konieczne było wzmocnienie podłoża oraz montaż elektronicznego systemu pomiaru przemieszczeń. W miejscach tzw. anomalii gruntowych należało wypełnić pustki i zapadliska po wcześniejszej eksploatacji górniczej.

Kontrakt na budowę odcinka A1 Pyrzowice-Piekary Budimex realizował w konsorcjum z Mostostalem Warszawa.