W dniach 12–14 września 2022 r. łódzkie EC1 zmieniło się w europejskie centrum elektromobilności. Wszystko za sprawą wydarzenia, jakim był Kongres Nowej Mobilności 2022, zorganizowany przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) oraz Miasto Łódź. W czasie jego trwania ponad 1500 uczestników rozmawiało, debatowało, a często spierało się o to, w którą stronę w dobie spowolnienia gospodarczego, zawirowań geopolitycznych oraz kryzysu klimatycznego ma podążać elektromobilność. Wszyscy uczestnicy byli zgodni co do jednego – stoimy przed ogromnym wyzwaniem i szansą zmiany korzystnej zarówno dla klimatu, jak i gospodarki.

Nie ma wątpliwości, że Polska pozostaje atrakcyjnym miejscem dla lokowania nowych inwestycji. W portfelu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu znajduje się obecnie 21 projektów z branży elektromobilności.

– Chcemy współpracować z najlepszymi, najbardziej zaawansowanymi technologicznie firmami na świecie, przyspieszając transformację branży motoryzacyjnej w kierunku zeroemisyjnych rozwiązań – deklarował Ireneusz Zyska, wiceminister klimatu i środowiska. – Zależy nam szczególnie na wzroście udziału local content w tym sektorze. Jestem przekonany, że Kongres Nowej Mobilności może realnie przyczynić się do wzrostu konkurencyjności naszego przemysłu nie tylko w Polsce, ale również w Europie – zaakcentował.

Korzyści dla klimatu oraz mieszkańców miast podkreślali również biorący udział w debacie samorządowcy zrzeszeni w Koalicji Miast na rzecz rozwoju Stref Czystego Transportu. Uczestnicy wyliczali, że w celu poprawy życia mieszkańców inwestują w zeroemisyjny, zbiorowy transport publiczny, infrastrukturę ładowania, nowoczesne systemy parkowania oparte na AI, czy systemy ITS ułatwiające zarządzanie ruchem. W studio kongresowym Dziennika Gazety Prawnej osiągnięcia Łodzi w tym zakresie wyliczał wiceprezydent miasta Adam Wieczorek.

Warto zauważyć, że kongres stał się także miejscem wielu ciekawych premier. Dla przykładu zaprezentowano nowy elektryczny autobus, zwracając tym samym uwagę na to, jak dużą część polskiego eksportu stanowi właśnie ten środek transportu.

– W latach 2017–2021 z naszych fabryk na inne rynki UE trafiło w sumie 1937 autobusów elektrycznych. To prawie jedna trzecia wszystkich e-busów wyeksportowanych z Unii Europejskiej – podkreślał Maciej Mazur, dyrektor zarządzający PSPA. – Sumaryczna wartość polskiego eksportu z tego sektora to ponad 750 mln euro, czyli niemal 40 proc. łącznej wartości eksportu e-busów z państw członkowskich. Stymulatorem zdolności eksportowych polskich firm jest wysoki popyt na rynku krajowym. Konkurencja jest jednak coraz większa i utrzymanie wiodącej pozycji w tym sektorze wymaga m.in. kontynuacji programu subsydiów dla samorządów – komentował Maciej Mazur.

Obiecująco zapowiada się również ogłoszona podczas kongresu współpraca między firmami: IKEA Industry, Volvo Trucks i Grupa Raben. Poszerzyły one właśnie flotę w Polsce o auta elektryczne, a dokładniej mówiąc o samochód ciężarowy, który będzie przewoził towary ciężkie pomiędzy fabrykami i magazynami popularnego producenta mebli. Jest to początek drogi w kierunku zmniejszenia w Polsce śladu węglowego w transporcie ciężkim.

Ważnym polskim akcentem stała się także informacja o otworzeniu Centrum Elektromobilności w Pszczynie na Śląsku, nowej fabryki firmy ZPUE. W pszczyńskim zakładzie rusza produkcja stacji ładowania samochodów elektrycznych. Dzięki innowacyjnym procesom technologicznym firma ma ambicje stać się liderem na rynku europejskim.

Na kongresie wielokrotnie zwracano uwagę na fakt, że inwestowanie we flotę elektryczną czy to samochodów osobowych, czy też aut dostawczych, a także w infrastrukturę pozwalającą na ładowanie tych pojazdów nie jest możliwe bez przemyślanego i dobrze zorganizowanego finasowania. Dlatego właśnie ważną część spośród 81 debat stanowiły te dotyczące leasingu, wynajmu długoterminowego oraz różnego rodzaju wsparcia w zakupach. Przykład stanowić tu może chociażby rządowy program „Mój elektryk”.

Debatując o elektromobilności, podkreślono, że Polska jest piątym na świecie producentem ogniw litowo-jonowych, czyli popularnie mówiąc baterii do aut zeroemisyjnych, oraz to, jak ważna jest to część rynku europejskiego.

– Jako Wspólnota jesteśmy na drodze do osiągnięcia niezależności w sektorze akumulatorów. Jeżeli nasze gigafabryki zostaną uruchomiane na czas, będą dostarczać 90 proc. baterii potrzebnych unijnej gospodarce do 2030 r. Musimy jednak upewnić się, że mamy dostęp do kluczowych, rzadkich surowców zapewniających zdolność produkcyjną na skalę masową – powiedział Maroš Šefčovič, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej. – Nasza najnowsza inicjatywa, European Battery Academy, kieruje naszymi wysiłkami na rzecz przeszkolenia ok. 800 tys. pracowników niezbędnych w sektorze baterii do 2025 r. Cieszę się, że PSPA i EIT InnoEnergy zawiązały współpracę w celu uruchomienia oddziału Akademii w Polsce. Wzywam wszystkich interesariuszy do przyłączenia się do tej cennej inicjatywy. Musimy kontynuować wysiłki w celu promowania czystej energii i czystego transportu. Technologia akumulatorowa będzie motorem napędowym nowej, czystej gospodarki Unii Europejskiej – zaapelował.

Warto podkreślić to, co mocno wybrzmiało w studio Dziennika Gazety Prawnej w czasie Kongresu Nowej Mobilności, a na co szczególną uwagę zwrócił Maciej Mazur. Rzecz w tym, by wnioski z debat wprowadzić teraz w życie. Tak, aby szybko dogonić europejskich liderów w dziedzinie elektromobilności.

Fot. materiały prasowe
Fot. materiały prasowe