"Wszystkie prace budowlane zostały zakończone, jedynie w trzech przypadkach trwają procedury odbioru zrealizowanych zadań, powiatom przekazano już 70 proc. dotacji" - powiedział we wtorek na konferencji prasowej w Lublinie starosta lubelski Paweł Pikula.

Projekt, którego liderem był powiat lubelski, obejmował w sumie 26 zadań inwestycyjnych. W ubiegłym i obecnym roku zbudowano bądź zmodernizowano 155 km dróg, a także 48 km chodników, 10,5 km ścieżek rowerowych oraz 134 skrzyżowania.

Inwestycje te kosztowały łącznie 176,5 mln zł, z czego 131,6 mln zł stanowi dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Pozostałe koszty sfinansowały samorządy.

Projekt miał na celu poprawę wewnętrznej spójności komunikacyjnej regionu. Wybrano do niego odcinki dróg łączące drogi wyższej kategorii, wojewódzkie i krajowe, oraz ułatwiające poruszanie się w obrębie aglomeracji lubelskiej. M.in. w miejscowości Mokre przebudowano odcinek drogi, umożliwiającej objazd Zamościa, powstał też fragment obwodnicy Łukowa, wyprowadzającej ruch ciężkich pojazdów z tego miasta.

Marszałek województwa lubelskiego Krzysztof Hetman podkreślił sukces projektu, który należał do największych na Lubelszczyźnie i był trudny do zrealizowania ze względu na konieczność współpracy wielu podmiotów. "Sukces tego projektu pokazuje, że jak ktoś jest zdeterminowany i chce podjąć wyzwanie, to także województwie lubelskim może się to udać" - powiedział Hetman.

Hetman dodał, że w przyszłości wykorzystanie środków europejskich w regionie powinno być oparte o duże, wspólne projekty różnych beneficjentów, tak jak to było w projekcie drogowym. Takie projekty przynoszą bowiem zwiększone korzyści. "Chodzi o to by wspólnie realizować bardzo duże projekty, pomiędzy którymi będzie zachodziła synergia" - zaznaczył Hetman.