Sprzedaż w październiku br. wyniosła 690 sztuk, co stanowi przyrost o ponad 14 proc. w porównaniu z październikiem 2010 r. (604 sztuk). Japońska marka odnotowuje także lepsze wyniki w ujęciu rocznym - 6030 sztuk w 2011 r., czyli wzrost o 6,65 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego (5654 sztuki).

Reklama
Inne

Dzięki tym liczbom Suzuki od początku roku wskoczyła do pierwszej trójki producentów japońskich na rynku polskim.

W dalszym ciągu liderem sprzedaży Suzuki na rynku polskim jest swift, który od początku 2011 roku znalazł już 2003 nabywców (w porównaniu do tego samego okresu z 2010 roku uzyskał on wynik 1278 sztuk - wzrost o 56,73 proc.).

Inne

Model splash uzyskał wzrost 66,47 proc. (556 sztuk w 2011 roku w porównaniu do 334 sztuk w 2010 roku).

Skumulowana sprzedaż roczna najmniejszego modelu alto wyniosła na koniec października aż 654 sztuk, co stanowi wzrost o 11.99 proc. w porównaniu z 2010 roku (584 sztuk).