Spór w sądzie cywilnym dotyczy zapłaty przez Skarb Państwa na rzecz Budimeksu 43 mln zł. Budimex dowodzi w sądzie, że musiał wycofać się z budowy obwodnicy Augustowa przez dolinę Rospudy, ponieważ GDDKiA utraciła pozwolenie na budowę drogi w wyniku decyzji sądu.

W ocenie Budimeksu obowiązek zapewnienia pozwolenia na budowę leżał po stronie GDDKiA.

Przedstawiciel Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa wnosił wcześniej o odrzucenie pozwu. W jego ocenie trudno mówić o szkodzie firmy z utraconego kontraktu, skoro w kolejnym przetargu uzyskała go ponownie i prowadzi nadal projektowanie i budowę obwodnicy Augustowa.

Budimex w lutym wygrał nowy przetarg na projekt i budowę obwodnicy Augustowa w wariancie przez wieś Raczki, zgodnie z którym droga przecina Rospudę w innym miejscu. Wartość nowego kontraktu to 659,2 mln zł. Budimex zakłada, że etap projektowania potrwa 15 miesięcy, a budowa drogi - 27 miesięcy.