Wnioski dotyczą 14 dróg powiatowych i 12 gminnych, w sumie obejmują 77 kilometrów. Łączny koszt przebudowy wyniesie około 78 mln zł. Dofinansowanie rządowe na ten cel to 19 mln zł. Samorządy, które zgłaszały projekty inwestycji do wojewody mazowieckiego mogą przedstawić swoje zastrzeżenia do 10 listopada 2011 r. Do 30 listopada wojewoda przedstawi ministrowi spraw wewnętrznych i administracji ostateczną listę do zatwierdzenia.

Jak poinformowała rzeczniczka, na wstępnej liście rankingowej są 124 projekty (35 powiatowych i 89 gminnych), spośród których 26 z najwyższą punktacją ma szansę na dofinansowanie rządowe. Na 2012 rok wpłynęło 151 wniosków, których łączna kwota wnioskowanych dotacji wyniosła ponad 82 mln zł. Jednak 27 z nich nie spełniło wymogów formalnych.

W ramach drugiego etapu Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, władze powiatowe i gminne mogą liczyć na wsparcie z budżetu państwa w wysokości do 30 proc. wartości projektu. Resztę pieniędzy dają samorządy.

W ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011, w województwie mazowieckim wybudowano lub zmodernizowano ok. 800 km dróg. (PAP)

her/ amac/ dym/