Uważamy, że kobiety jeżdżą z większą kulturą i lepiej dostosowują prędkość do warunków na drodze, ale nie potrafią parkować, a obsługa techniczna samochodu to dla nich czarna magia - wynika z badań ankietowych, przeprowadzonych przez serwis Yanosik.pl. Ale po kolei…

Co dwudziesty wolałby z kobietą

Ponad połowa ankietowanych czuje się równie bezpiecznie w samochodzie prowadzonym przez mężczyznę, jak przez kobietę. 43 proc. odczuwa większy komfort, jeśli za kierownicą siedzi mężczyzna. Tylko 5 proc. woli jeździć samochodem prowadzonym przez kobietę.

Tymczasem policyjne statystyki pokazują, że kobiety rzadziej powodują wypadki samochodowe! Z danych Komendy Głównej Policji i Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców wynika, że w ubiegłym roku kobiety, stanowiące niemal 40 proc. kierowców, spowodowały niecałe 19 proc. wszystkich wypadków - jeżdżą więc dużo bezpieczniej.


Ankietowanych poproszono o wskazanie, na jakich obszarach lepiej radzą sobie kobiety-kierowcy, a na których mężczyźni. Największą przewagę mężczyźni uzyskali na polu obsługi technicznej pojazdu - aż 94 proc. ankietowanych uważa, że są w tym lepsi od kobiet. 6 proc. uznało, że płeć nie ma w tym przypadku znaczenia; nikt nie wskazał na przewagę kobiet.

Panowie uważani są też za lepiej radzących sobie z manewrem parkowania - tego zdania jest 93 proc. ankietowanych. 92 proc. przypisuje im szybsze podejmowanie decyzji. Zdaniem 86 proc. respondentów również dobra orientacja w terenie jest domeną mężczyzn - tylko 5 proc. przyznaje tu wyższość pań.

Silne strony kobiet-kierowców

Płeć nie ma większego znaczenia, jeśli chodzi o znajomość przepisów ruchu drogowego - uważa ponad połowa ankietowanych. W czym zaś lepsze są kobiety? Zdaniem respondentów, panie lepiej dostosowują prędkość do warunków panujących na drodze – wynika z 41 proc. odpowiedzi. 56 proc. respondentów przypisuje kobietom wyższą kulturę jazdy (31 proc. nie wyróżnia pod tym względem żadnej z płci; tylko 13 proc. sądzi, że wysoka kultura jazdy cechuje raczej panów).

Męskim okiem

Zdecydowaną większość, bo aż 93 proc. ankietowanych stanowili mężczyźni. Śmiało można więc przyjąć, że wyniki badania oddają raczej męski punkt widzenia. Ogromna większość osób udzielających odpowiedzi to czynni kierowcy, przy czym 69 proc. posiada prawo jazdy dłużej niż 5 lat, 25 proc. od 1 roku do 5 lat, a 5 proc. krócej niż rok.