Po ukończeniu 70. roku życia kierowcy powinni co rok zdawać bezpłatne testy psychotechniczne. Taki obowiązek miałby poprawić bezpieczeństwo na drogach - czytamy w "Rzeczpospolitej". To pomysł posła Johna Godsona (PO) z interpelacji skierowanej do ministra infrastruktury.

Reklama

"Przepisy nakładające obowiązek przechodzenia corocznych badań obowiązują w większości krajów Unii Europejskiej. Celem takich przepisów nie jest ubezwłasnowolnienie osób starszych, ale skuteczna selekcja kierowców, którzy stanowią zagrożenie dla życia własnego oraz życia i zdrowia innych kierowców" - pisze poseł Godson.

Polityk podkreśla, że pomysł ma swoje uzasadnienie w prognozach, według których udział starszy osób w ruchu drogowym ciągle wzrasta. W 2030 roku w Europie 1/4 wszystkich kierowców będzie miła ukończone 65 rok życia. Przytacza też dane z których wynika, że kierowcy w wieku powyżej 70. roku życia spowodowali wypadki w których zginęły 364 osoby, 4 tys. zostało rannych.

Zdaniem polityka PO argumentem przemawiającym za zmianami w polskim prawie i wprowadzeniem dodatkowych badań jest także fakt, że kierowca senior ma wolniejszą reakcję w warunkach złej widoczności. "Wielu starszych ludzi przyjmuje leki ograniczające ich zdolności percepcyjne i mimo złego stany zdrowia decyduje się na kierowanie pojazdem" - uważa polityk PO i zaznacza, że w większości krajów europejskich takie przepisy już obowiązują.

Shutterstock