Honda powiadomiła Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że niektóre modele accord z roku modelowego 2009-2011 wyprodukowane w Japonii mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników.

Reklama

Przedsiębiorca ogłosił serwisową akcję przywoławczą, której celem jest zmiana oprogramowania modułu ECU silnika. Stare oprogramowanie może spowodować nadmierny wzrost poziomu oleju silnikowego. W skrajnych przypadkach zjawisko to mogło by doprowadzić do nie kontrolowanego wzrostu obrotów silnika, jego awarii i wypadku.

Inne

Na rynku polskim kampanią naprawczą z tego powodu objętych jest 1311 sztuk hondy accord.

>>>Zobacz listę numerów VIN - honda accord

Jak się dowiadujemy autoryzowane serwisy Hondy w Polsce otrzymały już instrukcje postępowania oraz numery nadwozi pojazdów objętych akcją. Właściciele tych samochodów zostaną poinformowani i zaproszeni do wizyt w warsztatach.

Renault trafił na listę UOKiK przez model master III - niektóre sztuki tego auta mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników.W tych samochodach wyprodukowanych do 29 sierpnia 2010 istnieje możliwość pęknięcia osi blokującej, która pełni funkcję zabezpieczenia wciągarki koła zapasowego. W konsekwencji może to prowadzić do opadnięcia i odczepienia się koła zapasowego od pojazdu.

Na rynku polskim sprzedano łącznie 525 egzemplarzy modelu renault master III.

>>>Zobacz listę numerów VIN - renault master

Przedsiębiorca poinformuje właścicieli samochodów listem poleconym o zagrożeniu i konieczności zgłoszenia się do punktu serwisowego, w celu dokonania wymiany wciągarki koła zapasowego.

Ford powiadomił Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów o tym, że niektóre sztuki focusa i vana focus C-Max także mogą powodować zagrożenia dla użytkowników.

W tych autach istnieje ryzyko powstania korozji na skutek stosowania dużej ilości soli na drogach podczas miesięcy zimowych. Korozja może rozprzestrzenić się na obwody elektroniczne i spowodować przegrzanie, co z kolei może prowadzić do stopienia izolacji przewodów elektrycznych oraz sąsiednich przewodów i elementów.

Inne
Reklama

Na rynku polskim kampanią naprawczą z tego powodu objęto 1177 pojazdów.

>>>Zobaczę numerów VIN - Ford

Importer powiadomi listownie wszystkich właścicieli pojazdów objętych akcją o konieczności skontaktowania się z autoryzowaną stacją obsługi, celem przeprowadzenia działań związanych z zakresem akcji.