Projekt tej ustawy przygotowywany w Ministerstwie Infrastruktury w związku z koniecznością implementacji przepisów unijnych, przewiduje zmianę obowiązujących regulacji m.in. w zakresie homologacji (potwierdzenie spełnienia norm) części zamiennych do aut. Zakłada także możliwość podwyższenia przez rząd (nawet 10-krotnie) opłat za jej uzyskanie.

Reklama

Zdaniem Franke, wprowadzenie nowej regulacji podniesie koszty produkcji części, a z perspektywy kierowców oznacza wyższe wydatki związane z eksploatacją samochodów. "Wzrost cen części może wynieść nawet 5 proc." - powiedział w poniedziałek podczas konferencji w Warszawie.

Jak ocenił Franke, projekt przygotowany przez MI może ponadto być sprzeczny z rozwiązaniami obowiązującymi w UE. "Przepisy unijne mówią, że trzeba homologować tylko te części, które mają wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym i te części, które mają znaczący wpływ na ochronę środowiska, natomiast projekt rządowy zakłada homologowanie wszystkich części" - stwierdził.

Tego samego zdania jest ekspert prawny Andrzej Krupa. "Trudności w uzyskaniu homologacji na niektóre typy części mogą skutkować +śmiercią technologiczną+ wielu sprawnych i ekologicznych pojazdów" - podkreślił ponadto podczas konferencji.

W opinii prawnika, wadą projektu ustawy jest również możliwość zastosowania przepisów ordynacji podatkowej do nakładania kar na niezależnych producentów i dystrybutorów części za sprzedaż produktów niezgodnych ze świadectwami homologacji.

"Będzie można zastosować np. hipotekę przymusową na nieruchomościach należących do producenta lub dystrybutora. Jest to zabezpieczenie zdecydowanie ponad miarę, które nie ma zastosowania nawet do wykroczeń i przestępstw skarbowych" - uznał.

Reklama

Zdaniem szefa Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych, projekt nowych przepisów nie zawiera również wielu definicji np. elementu wyposażenia, producenta i dystrybutora części.

Z danych SDCM wynika, że z usług warsztatów nieautoryzowanych korzysta 16 mln polskich kierowców (90 proc.). Jednak ze względu na niższe ceny części i robocizny, udział tych warsztatów w rynku sięga 50 proc. 27,5 tys. firm związanych z niezależnym rynkiem części samochodowych (nie obejmującym warsztatów autoryzowanych stosujących części od producentów aut) tworzy 220 tys. miejsc pracy.

Projekt ustawy o dopuszczeniu pojazdów do ruchu drogowego, który nadal jest przedmiotem prac w resorcie, określa m.in. obowiązki państwa oraz producentów w zakresie homologacji, zasady i przebieg procedur związanych z dopuszczeniem do handlu części samochodowych oraz reguły kontroli produkcji części.