GDDKiA czeka na decyzję konsorcjum, choć prowadzi już rozmowy z innymi firmami o dokończeniu budowy. Jednak dopiero po uprawomocnieniu się decyzji o rozwiązaniu umowy z Covec GDDKiA ma poinformować, czy ogłosi przetarg na dokończenie budowy, czy wybierze wykonawcę w trybie negocjacji. Wiele zależy od opinii prawników, które zleciła GDDKiA i resort infrastruktury w tej sprawie.

Premier zapewnia, że bez względu na to, jaki będzie scenariusz, prace na A2 zostaną wznowione w lipcu. Autostrada między Łodzią a Warszawą ma być przejezdna do Euro 2012.